Het Gerechtshof Leeuwarden heeft scherpe kritiek op de werkwijze van het Pieter Baan Centrum (PBC) bij het onderzoek naar de man die in april 2011 in het Groningse Baflo zijn vriendin doodsloeg en een agent doodschoot.

Het Hof veroordeelde  donderdag 11 december Alasam S, een afgewezen asielzoeker uit Benin, tot 6 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. Eerder legde de rechtbank Groningen hem een gevangenisstraf van 28 jaar op.

In het PBC-rapport schreef  onderzoeker psychiater G. B. van der Kraats dat de bevindingen van het deskundigenonderzoek “niet eenduidig” wezen op de aanwezigheid van een psychose bij  Alasam S  ten tijde van het delict.  Op de strafzitting voor de rechtbank in Groningen in 2013 stelde Van der Kraats dat hij daar “als clinicus” anders over dacht.

Het Leeuwarder Gerechtshof voelde Van der Kraats tijdens de strafzitting in Hoger Beroep in november jl. opnieuw aan de tand  hierover.  Volgens het Hof staat vast dat er tijdens het overleg op het PBC over het eindrapport  “flinke en lange discussies zijn geweest, naar aanleiding waarvan Van der Kraats zijn eigen diagnose heeft bijgesteld.”

Volgens het Hof staat deze werkwijze van het PBC op gespannen voet met de gedragscode gerechtelijk deskundigen.  Daarin staat dat wanneer er sprake is van uiteenlopende interpretaties of conclusies de deskundige dit moet melden in zijn verslag.  Van der Kraats maakte hiervan in zijn verslag over de zaak echter geen melding. Het Hof stelt in haar arrest dat het PBC rapport daardoor niet langer “zonder meer” gebruikt kon worden bij de beoordeling van de zaak Alasam S.