Op 27 januari 2014 hebben Provinciale Staten een informatiebijeenkomst gehouden over Pallas.

Doel van deze bijeenkomst was zo compleet mogelijk informatie op tafel krijgen over de mogelijkheden en onmogelijkheden, nu en in de toekomst, van de productie van medische isotopen door cyclotrons en door een tweede onderzoeksreactor, gekoppeld aan een vergelijking van kosten en baten van beide systemen. Dit om uiteindelijk tot een weloverwogen besluitvorming over Pallas in Proviniciale Staten te komen.