Meer cijfers over zelfdoding in GGZ-instellingen

Vanavond wijdt Zembla een uitzending aan zelfdoding in instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Vorig jaar verkreeg Argos via een WOB-verzoek bij het ministerie van VWS zeer gedetailleerde cijfers per GGZ-instelling van het aantal meldingen van suicide. In bijgevoegd document zijn die cijfers per instelling te vinden op pagina 8 en 9. Zie voor een toelichting op de cijfers ook pagina 2 van het document.