Fittie met BuZa Blogpost van Bart Jacobs

Lees hier de blog post van Bart Jacobs over zijn registratieproces bij de Global CyberSafety conferentie.

We vroegen deze week het ministerie van Buitenlandse Zaken om een reactie op de vragen die Bart Jacobs in zijn Blog stelt.

Het ministerie antwoordde:

‘In zijn blog geeft de heer Jacobs aan dat hij de eis om het paspoort te uploaden bij de registratie voor het GCCS  als onrechtmatig beschouwt.  Zoals aan hem is uitgelegd ging het om een besloten conferentie van de overheid met een groot aantal ministers. Om de grote veiligheidsrisico’s het hoofd te bieden is deze conferentie dan ook georganiseerd in nauwe samenspraak met veiligheidsinstanties als NCTV en politie. De paspoort-upload vooraf is voorgeschreven door de bevoegde veiligheidsinstanties. De upload is nodig om vooraf de mogelijk nodige screening te kunnen uitvoeren.Voor toekomstige conferenties zal het ministerie in samenspraak met de veiligheidsinstanties bekijken of aanlevering van informatie die nodig is voor screening in alle gevallen op die manier noodzakelijk is.’