Miljoenen ontbreken in het Transparantieregister Zorg

In het Transparantieregister Zorg zijn vele miljoenen die farmaceutische bedrijven sponsorden aan ziekenhuizen, niet vermeld.

Argos onthult dat de echt grote bedragen die geneesmiddelenfabrikanten aan academische ziekenhuizen geven, niet in het Transparantieregister staan. Het gaat om bedragen van honderdduizenden euro’s tot bedragen van meer dan 7 ton.

Het Universitair Medisch Centrum Groningen bijvoorbeeld ontving in 2012 bijna vijf miljoen euro van talloze farmaceuten. In het Transparantieregister wordt voor datzelfde jaar nog geen miljoen euro aan sponsoring vermeld. Het is op te maken uit lijsten die UMC’s zelf opstelden over sponsoring door farmaceuten in 2012.

Volgens UMC Groningen is het verschil in de opgaves van bijna vier miljoen deels te verklaren uit het feit dat ‘farmaceutische bedrijven zelf de bedragen doorgeven’ aan het register.

Het Transparantieregister ging april 2013 van start. In het register, de website transparantieregister.nl, staan alle betalingen van farmaceuten aan medici, ziekenhuizen en apothekers van 2012 tot en met 2014.

Twee weken geleden maakte het Transparantieregister bekend dat in 2014 38 miljoen euro is betaald aan hulpverleners door ongeveer 50 farmaceuten.

Het register is in de eerste plaats bedoeld voor patiënten. Die kunnen het raadplegen om te onderzoeken of hun behandelaars onafhankelijk zijn of dat ze bepaalde medicijnen voorschrijven of therapieën geven omdat ze geld ontvingen van een geneesmiddelenfabrikant.

Huisarts Hans van der Linde noemt het register “een schaamlap om te maskeren dat er eigenlijk helemaal geen toezicht is op de geldstromen die in strijd met de wet naar artsen toe vloeien.’

SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven zegt in Argos dat het register  “Onvolledig is en niet erg effectief. Het voldoet niet aan hetgeen wij ermee beogen.”

Argos onderzocht of het Transparantieregister Zorg ook echt transparantie biedt. En concludeert dat dit regelmatig niet het geval is.

Het register is lastig te doorzoeken. Eerst moet een BIG-nummer (registratienummer van zorgverleners) in het BIG-register worden opgezocht, en dat moet vervolgens in het Transparantieregister worden ingevoerd. Als een zorgverlener wordt gevonden, valt te zien hoeveel een farmaceut hem heeft betaald maar waarvoor precies, wordt niet helder. In het register staan alleen algemene omschrijvingen als ‘sponsoring project’,  ‘sponsoring samenkomst’ of ‘vergoeding spreker’.
Bedragen onder de 500 euro staan er niet in, en geld dat farmaceuten geven voor medisch wetenschappelijk onderzoek evenmin. Ziekenhuizen en ook behandelaars ontvangen verder nog geld van farmaceuten in bv’s. Maar welke artsen bij zo’n bv horen staat ook niet in het register.

De overkoepelende patiëntenorganisatie NPCF werkte niet aan het register mee omdat ze de uitwerking van het Transparantieregister ‘te mager’ vond,  zegt directeur Wilna Wind:  “Als je het doet, moet je het goed doen. We vinden het niet het toonbeeld van transparantie.”