Oud-minister Winsemius: “Doelstelling energieakkoord gaan we niet halen”

“Milieubeweging moet agressiever zijn”

Pieter Winsemius is ervan overtuigd dat Nederland de doelstelling die is afgesproken in het Energieakkoord niet gaat halen. De oud-VVD-minister van Milieu zegt dit zaterdag in Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1.
Winsemius noemt bovendien de doelstelling van het energieakkoord te weinig ambitieus. Het akkoord werd in 2013 gesloten tussen de milieubeweging, organisaties van werkgevers en werknemers en de overheid. Minister Kamp, partijgenoot van Winsemius, noemde het indertijd een mijlpaal.
Winsemius vindt vooral de doelstelling om 300.000 woningen te isoleren veel te laag. “Waarom staat daar niet een half miljoen of een miljoen? Dat vind ik, laat ik een beleefd woord gebruiken, jammer.”

Ed Nijpels, die is aangesteld om zorg te dragen voor de uitvoering van het akkoord bestrijdt de opmerking van Winsemius: “Zevenenveertig partijen hebben ervoor getekend dat we die doelstellingen halen en als er onverhoopt een tekort zou ontstaan dan volgen er extra maatregelen. Dat we die doelstellingen van het energieakkoord niet halen is onbespreekbaar.”

Winsemius betreurt dat er in het energieakkoord geen afspraken zijn gemaakt over mobiliteit.
Daar kwamen de onderhandelaars niet uit. “Weer gebeurt het niet. Elke godganse keer.”
Nijpels zegt dat die afspraken er inmiddels wel zijn en dat er gewerkt wordt aan de doorrekening van die afspraken.

Winsemius verwijt de onderhandelaars van de milieubeweging dat ze niet “agressiever zijn geweest op dit punt. “Die zijn eigenlijk een beetje te tam. Ze zitten te veel aan tafels, mee te praten.”
We hebben de sterkste milieubeweging ter wereld, zegt de VVD-coryfee. Maar “ze zijn te vriendelijk”.

“Nederland heeft de afgelopen 10 jaar op klimaatgebied een heel slap beleid gevoerd. We lopen straatlengtes achter bij Duitsland of Denemarken. We horen bij de categorie Griekenland, Bulgarije. Dat is ernstig”

Pieter Winsemius

Winsemius bekritiseert ook de Teldersstichting. Vorig jaar verscheen het rapport ‘Zeker van Energie’ waarin het wetenschappelijk bureau van de VVD ervoor pleit om bij het maken van klimaatbeleid de klimaatsceptici serieus te nemen. “De Teldersstichting is een zeer conservatieve groep. Dat vind ik best een bezwaar.”

Over Helma Nepperus, Tweede Kamerlid van de VVD die in 2010 een motie indiende waarin ze de regering verzoekt om in het vervolg “klimaatsceptici te betrekken bij vervolgstudies”, zegt Winsemius: “Helma is van huis uit een roeister. Die zitten met de rug naar de toekomst. Die roeien zo hard mogelijk maar ze zien de toekomst niet goed.”

Winsemius was in 1986 minister in het kabinet Lubbers I, ten tijde van de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl. “Ik werd toen een gematigd tegenstander omdat ik zag hoe overheden er fout mee omgingen.” Duitsland miste de nucleaire wolk toen hij over het Ruhrgebied trok. Frankrijk en België ontkenden dat er een nucleaire wolk was. “Wij konden zien dat die wolk er overheen gegaan was.”
Op een moment dat overheden niet kunnen omgaan met een technologie moet je het niet willen.”
Dat de overheden dat niet kunnen, bleek ook in 2013 in Japan, “Fukushima heeft dat weer een keertje laten zien.”
Toch twijfelt Winsemius of je kernenergie niet moet inzetten om de CO2-uitstoot te verminderen.
“Je weet dat elke 20 jaar een grote ramp gaat gebeuren. Dat kun je statistisch uitrekenen. Stel dat daar 10.000 doden bij gaan vallen. Dan moet je dat zetten tegenover het positieve effect op het klimaat. Waar je weet dat over 50 jaar x-duizend mensen ergens op de wereld misschien doodgaan door iets met het klimaat. Het makkelijke antwoord is: weg met kernenergie. Interessant of dat gaat werken in China, in India of Afrika.”