“Wij van NRG adviseren NRG”. Dat was een betere kop geweest boven het artikel van Karel Knip op zaterdag 28 mei dan wat er nu stond: “De onverwachte drone-aanval op Petten”.

Oud-directeur van ECN/NRG, Frans Saris, haalde in Argos, Een Vandaag  en de Volkskrant hard uit naar zijn voormalige werkgever. Hij bekritiseert vooral de omgang met kernafval. Saris zegt dat het feit dat er nu weer 1647 vaten met gemengd hoog-, midden- en laagradioactief afval liggen in Petten betekent dat er door de NRG stiekem vaten zijn bijgezet. Want Saris heeft, voor zijn vertrek in 2002, al het laag- en midden-actieve afval gesorteerd en afgevoerd naar de COVRA. Dat is de plek waar al het kernafval in Nederland hoort te worden opgeslagen.

Volgens Karel Knip is – “of lijkt” – dat niet waar. En hoe weet Knip dat? De COVRA vermoedt dat het niet waar is! Ze kunnen het niet vinden in de aanvoergegevens van die jaren. Maar de NRG zou dat toch moeten weten? Heeft Knip dat niet gevraagd? Of heeft hij, net als wij, geen antwoord gekregen van de NRG?

Saris kan zijn beweringen over de afvoer van het afval onderbouwen met documenten. Daarmee weten wij nog niet helemaal zeker of op dit punt alles klopt. Maar we vonden het belangrijk genoeg om te melden. Temeer daar de door Saris genoemde zaken die wij zelf wel konden checken, stuk voor stuk bleken te kloppen: zoals die riolering op het terrein die vervangen moest worden vanwege radioactieve vervuiling bijvoorbeeld. Een feit dat destijds niet gemeld is aan de nucleaire toezichthouder.

Knip schrijft dat de bewering van Saris dat de reactor in Petten op hoogverrijkt uranium draait niet klopt. Wat is het geval? De reactor wordt inderdaad ‘gestookt’ met laagverrijkt Uranium. Maar de elementen die bestraald worden, om daarmee medische isotopen te maken, zijn nog steeds hoogverrijkt. Tegen internationale afspraken in. Dat was ook de kern van de brief van een aantal gerenommeerde wetenschappers uit de VS aan minister Timmermans van Buitenlandse Zaken in maart 2014. Een van de auteurs, professor Alan Kupermann noemde het “nogal gênant” dat Nederland het slechte voorbeeld geeft op dit gevoelige raakvlak tussen civiel en militair gebruik van kerntechnologie. Nederland heeft dan ook op de herzieningsconferentie voor het Non Proliferatie Verdrag in New York, begin mei, laten weten dat ze er eind 2017 mee hopen te kunnen stoppen.

Het is ondoenlijk om in deze brief in te gaan op alle beweringen van Knip.

De ANVS, de nucleaire autoriteit heeft inmiddels laten weten de klacht van Saris serieus te gaan onderzoeken. Het was fijn geweest als Karel Knip dat ook gedaan had.

Knip koerst volledig op de ontkenningen van NRG. Feit is dat NRG de vragen van Argos niet heeft beantwoord. Feit is ook dat onze verslaggever, in tegenstelling tot Karel Knip en ondanks een eerdere uitnodiging, niet welkom was op het terrein van de kernreactor in Petten. Directeur Unger weigerde vervolgens onze uitnodiging voor een interview en wilde ook niet live te gast zijn in ons programma. Geeft het niet te denken dat de voorlichter van NRG zaterdag over het stuk van Karel Knip trots twitterde als "gedegen journalistiek"?

Lees hier het artikel in NRC van Afgelopen zaterdag.

Kees van den Bosch

Eindredacteur Argos

Lees hier de reactie van emeritus hoogleraar Cees Andriesse op het artikel in NRC.