Reactie Tergooi op vragen Argos over vaststellingsovereenkomst

Argos stelde vragen over de zogenaamde vaststellingsovereenkomst tussen het Tergooi-ziekenhuis en de moeder en broers van de in het ziekenhuis overleden Rogier. Hieronder de reactie van het ziekenhuis bij monde van woordvoerder Sebastiaan Dingemans.

Naar aanleiding van het telefonische verzoek mail ik namens Tergooi hierbij het antwoord op de vragen waarom er met betrekking tot het overlijden van Rogier een vaststellingsovereenkomst tussen partijen is gesloten en waarom daarin bepaalde voorwaarden zijn opgenomen.

In geval van een medische calamiteit kan er tussen betrokken partijen een noodzaak en behoefte worden gevoeld om praktische, juridische en financiële zaken officieel te regelen en vast te leggen. Een vaststellingsovereenkomst is daartoe een gebruikelijk document. Ook in geval van deze tragische gebeurtenis zijn in een dergelijke overeenkomst de gemaakte afspraken met betrekking tot kostenvergoeding en een tegemoetkoming in de schade neergelegd op verzoek van de familie bijgestaan door een advocaat. 
 
Alle zaken die met het overlijden van de patiënt te maken hebben zijn in alle openheid met de familie gedeeld, besproken en vastgelegd en naar tevredenheid opgelost zodat de familie zoals door hen gewenst tot een afsluiting konden komen. Beide partijen hebben daarbij aangegeven en uitgesproken geen behoefte te hebben om over deze gebeurtenis - op wat voor manier ook - nu of in de toekomst naar buiten te treden. Op expliciet verzoek en initiatief van de familie is dat met wederzijdse instemming in de vorm van de in de overeenkomst genoemde voorwaarden opgenomen. Tergooi respecteert die wens en heeft om die reden ook gekozen de aansprakelijkheidsverzekeraar buiten beeld te laten.
 
Wij willen niet in de uitzending reageren en laten het daarom bij deze schriftelijke reactie.