De Eritrese kerk in Rotterdam spant een rechtszaak aan tegen het COA, dat de opvang van asielzoekers in Nederland regelt. Dit omdat het COA geen opheldering wil geven over de rol die de kerk gespeeld zou hebben in een misbruikschandaal. Hierbij zouden ten minste twintig jonge asielzoekers zwanger zijn geraakt.

Dit brachten journalisten Huub Jaspers en Sanne Terlingen vanmiddag naar buiten in De Sprint, de vaste onderzoeksrubriek van de Sportzomer op NPO Radio 1. Tijdens deze uitzending lieten zij fragmenten horen uit een anderhalf uur durend interview met Bart-Jan Walraven, advocaat en woordvoerder van de Eritrese kerk.

De Sprint in de Sportzomer: maandag, woensdag en vrijdag tussen 12.00 en 14.00 uur op NPO Radio 1.De zaak kwam in januari aan het licht toen een intern document van het COA uitlekte, waarin het Eritrese asielzoekers ontraadde om de kerk in Rotterdam te bezoeken. De Eritrese kerk werd in verband gebracht met seksueel misbruik. Dit nieuws haalde al snel de voorpagina’s van de kranten, maar de affaire is niet opgehelderd en er werden geen aangiftes gedaan. Walraven: ‘Het oriënterend feitenonderzoek van politie en justitie heeft niet geleid tot een verdenking van strafbare feiten’.

‘Een geweldige cocktail’

Een kerk, seks en vluchtelingen. Volgens Walraven was dit een ‘geweldige cocktail voor een mediaverhaal’. De Eritrese kerk heeft door de uitgebreide internationale media-aandacht veel schade opgelopen volgens Walraven, zowel qua imago als financieel.

Tegelijkertijd bestaat er, ook een half jaar na dato, nog steeds onduidelijkheid over wat nu precies de ‘signalen’ zijn waar het COA het over had in zijn waarschuwing. Walraven is boos dat het COA deze informatie niet met de Eritrese kerk wil delen en zegt dat het kerkbestuur zelf geen idee heeft wat er aan de hand zou kunnen zijn. Middels een bodemprocedure, die hij voor 1 juli wil starten, wil Walraven hier nu helderheid over krijgen.

‘Nog geen resultaten’

De Eritrese kerk heeft geen eigen onderzoek ingesteld naar aanleiding van de ernstige beschuldigingen. Walraven: ‘Ik kan toch niet gaan zoeken naar iets als ik geen clou heb waar het over gaat?’

De vraag blijft echter hoe twintig jonge Eritreeërs van één asielzoekerscentrum zwanger konden raken, waarom dit bij al deze meiden rond dezelfde tijd gebeurde, en waarom zij alle twintig om een abortus hebben gevraagd.

Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam zegt in een reactie dat het onderzoek naar deze zaak ‘nog niet heeft geleid tot resultaten’ en wil daarom niet verder op de zaak ingaan. Opvallend is het woordje ‘nog’ in de zin. Verwacht het OM mogelijk nog iets te vinden?

Oproep: weet jij meer?

Terlingen en Jaspers hebben indicaties gevonden dat er bij organisaties binnen de asielketen nog steeds zorgen zijn over de invloed van de Eritrese kerk op asielzoekers. Ook zijn er signalen dat Eritrese asielzoekers kwetsbaar zijn voor seksueel misbruik. De komende dagen proberen zij de binnengekomen tips hierover te verifiëren.

Vrijdag worden de resultaten van hun onderzoek bekendgemaakt, tussen 12.00 en 14.00 uur op NPO Radio 1. Heb jij informatie die de onderzoekers verder kan helpen? Neem dan contact op via argos@vpro.nl.

De Sprint

Het onderzoek naar de Eritrese misbruikzaak is onderdeel van De Sprint, een vaste rubriek van de Argos-redactie in de Sportzomer op NPO Radio 1. Het idee achter deze rubriek is om binnen een week tijd zoveel mogelijk informatie te krijgen over een bepaalde vraag. Via deze link vind je meer informatie over De Sprint.