Een meerderheid van de Tweede Kamer stelt kamervragen over het congres van aanhangers van het dictatoriale regime van Eritrea dat dit weekend in Nederland plaatsvindt. Op het congres zal ook Yemane Gebreab spreken, de rechterhand van president Afewerki. SP, GroenLinks, VVD, D66 en PvdA maken zich zorgen over bemoeienis van de Eritrese overheid met Eritreeƫrs die in Nederland wonen. De partijen vragen nu aan de minister van buitenlandse zaken of het mogelijk is om dit congres te verhinderen.

 1. Bent u bekend met het bericht "Onrust op ministeries over komst Eritrese partijfunctionaris"? (OneWorld 11 april 2017)
   
 2. Klopt het dat de YPFDJ van plan is haar jaarlijkse congres in Nederland te organiseren? Zo ja, weet u waar en wanneer?
   
 3. Bent u met ons van mening dat een dergelijk congres als ongewenste bemoeienis van de Eritrese overheid met Eritreeërs in Nederland beschouwd moet worden? Zo nee, waarom niet?
   
 4. Ziet u mogelijkheden dit congres te verhinderen?
   
 5. Is de Eritrese ambassade betrokken bij dit congres? Zo ja, hoe beoordeelt u deze betrokkenheid?
   
 6. Hoe beoordeelt u het voornemen van de tweede man van het regime van Afewerki, Yemane Gebreab, om dit congres toe te spreken?
   
 7. Heeft u aanwijzingen dat er andere regeringsfunctionarissen uit Eritrea bij dit congres aanwezig zullen zijn?
   
 8. Is de heer Gebreab betrokken bij de misdaden tegen de menselijkheid die volgens de onderzoekscommissie van de Verenigde Naties in Eritrea plaatsvinden?
   
 9. Is het denkbaar dat de heer Gebreab vervolgd wordt voor misdaden tegen de menselijkheid als hij naar Nederland komt?
   
 10. Welk land heeft het Schengenvisum aan de heer Gebreab verleend?
   
 11. Zijn er mogelijkheden om de aanvraag van een Schengenvisum te weigeren voor personen gelieerd aan het Eritrese regime?
   
 12. Bent u bereid andere landen uit de Schengenzone te verzoeken Schengenvisa te weigeren aan personen gelieerd aan het Eritrese regime?
   
 13. Wat is de stand van zaken van het laagdrempelig meldpunt voor de Eritrese gemeenschap over intimidatie en bemoeienis vanuit het Eritrese regime?
   
 14. Wat is de stand van zaken van het onderzoek in Europees verband naar de aard en omvang van de diasporabelasting van het Eritrese regime?
   
 15. Kunt u deze vragen beantwoorden voordat de bijeenkomst plaatsvindt?