'Waarom is het rapport niet eerder naar de Kamer gestuurd?'

PvdA wil opheldering over onderzoek naar Italiaanse maffia

PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt heeft deze week Kamervragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van de Argos-uitzending van 11 maart over de aanpak van Italiaanse maffia in Nederland.

1. Bent u bekend met de uitzending van Argos van 11 maart jongstleden met als titel 'speciale eenheid is nodig om maffia te bestrijden' ?

2. Deelt u mijn mening dat de Italiaanse maffiaorganisaties kapitaalkrachtige en machtige internationaal opererende criminele organisaties zijn en dat het van groot belang is om te voorkomen dat zij met hun ondermijnende en destructieve werkwijze vaste voet aan de grond krijgen of houden in Nederland?  

3.  Deelt u voorts mijn mening dat Italiaanse maffiaorganisaties, zoals met name de 'Ndrangheta, vanwege hun omvang en werkwijze een bedreiging (kunnen) vormen voor het functioneren van de Nederlandse samenleving?

4. Bent u bereid op een zo kort mogelijke termijn het rapport van projectteam Cerca Trova naar de aanwezigheid van de Italiaanse maffia in Nederland aan de Kamer te doen toekomen? Waarom is het rapport, dat bijna een jaar klaar is, niet eerder naar de Kamer gestuurd?

5. Kunt u het rapport voorzien van uw appreciatie en uw voornemens om de Italiaanse maffia door politie, justitie en openbaar bestuur aan te pakken? Kunt u hierbij ook gemotiveerd aangeven of het onderzoek waar het rapport op is gebaseerd naar uw mening voldoende diepgravend is geweest nu uit de uitzending van Argos niet blijkt dat bijvoorbeeld justitiële bronnen zijn geraadpleegd?

6. Deelt u de mening van de in de uitzending van Argos geciteerde Italiaanse onderzoeksrechter Nicola Gratteri dat Nederland een van de belangrijkste import- en distributielanden is van cocaine en dat dit de reden is dat de Italiaanse maffia Nederland als vestigingsplaats heeft gekozen? Komt dit oordeel overeen met de uitkomsten van het onderzoek? Waren de onderzoekers unaniem in hun conclusies of was een deel van de onderzoekers van mening dat de rol van de Italiaanse maffia in Nederland groter is dan uiteindelijk in het rapport is geconcludeerd?

7. Bent u bereid om in samenwerking met onze buurlanden en Italië, met een integrale benadering en met specifieke en specialistische kennis van de maffiaorganisaties deze organisaties strafrechtelijk en bestuurlijk actief en structureel te onderzoeken en te bestrijden?