Kamervragen over flitskredieten

Henk Nijboer, PvdA-kamerlid en woordvoerder financiën in de Tweede Kamer, stelt vragen aan de minister van financiën naar aanleiding van de Argos uitzending over flitskredieten.

1. Bent u bekend met de uitzending van Argos over flitscrediteur ferratum?

2. Klopt het dat deze flitscrediteur vanuit het Verenigd Koninkrijk kredieten aanbiedt met rentepercentages die kunnen oplopen tot 600%? Hoeveel van dit soort partijen zijn er actief op de Nederlandse markt? Kunt u inzicht geven in het aantal kredieten dat zij verstrekken?

3. Deelt u net als de PvdA-fractie de mening dat rentepercentages van 600% onacceptabel zijn en in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving? Zijn er maximale kredietvergoedingen in het Verenigd Koninkrijk?

4. Klopt het dat deze crediteur op de Nederlandse markt actief is via een Europese paspoort? Gelden in dat geval de maximaal toegestane rentepercentages uit het thuisland? Zo ja, hoe is dit mogelijk?

5. Deelt u de mening dat de wetgeving ter bescherming van consumenten nationaal is en dus ook nationaal moet worden vastgesteld, nageleefd en gecontroleerd?

6. Welke middelen heeft de AFM om in te grijpen bij dit soort partijen? Bent u net als de PvdA-fractie van mening dat tegen dit soort flitscrediteurs hard moet worden opgetreden omdat zij consumenten bedonderden en  in grote schulden brengen?

7. Bent u van mening dat de AFM voldoende middelen tot haar beschikking heeft om hier tegen op te treden? Zo nee, ziet u mogelijkheden om deze middelen uit te breiden?

8. Bent u bereid om in overleg te treden met uw Europese collega’s om de mogelijkheden te onderzoeken om dit soort financiële instellingen harder aan te pakken?