noc*nsf maakt onderzoekscommissie misbruik in de sport bekend

Lilit Martirosova ,

Op verzoek van sportkoepel NOC*NSF leidt oud-minister Klaas de Vries een onafhankelijke commissie die een grootschalig onderzoek zal doen naar seksuele intimidatie en misbruik in de Nederlandse sport.

De driekoppige commissie bestaat verder uit Clémence Ross-van Dorp, voormalig staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en directeur van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Egbert Myjer, voormalig rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.   

Het onderzoek heeft tot doel een nader beeld te krijgen van de aard en omvang van seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Slachtoffers kunnen daarbij ook in contact komen met adequate hulpverlening en met straf- of tuchtrechtelijke ketens voor de mogelijke vervolging van de daders. Uiterlijk 1 mei moet het onderzoek van start gaan. 

Argos zond op 12 november een reportage uit over seksueel misbruik bij sportclubs van redacteur Meike van Roosmalen. Andere gevallen van seksuele intimidatie kwamen vlak voor de jaarwisseling aan het licht in de media, zowel in Nederland als het buitenland. Deze berichten waren voor NOC*NSF aanleiding om te besluiten tot dit onafhankelijke onderzoek.

Heb je ervaring met seksueel misbruik in de sport of een tip voor de redactie? Mail ons via: sportmisbruik@vpro.nl. We gaan vertrouwelijk met je informatie om.