Kamerlid Bram van Ojik (GroenLinks) heeft afgelopen maandag 30 april Kamervragen gesteld over het artikel 'Waarom het KhAD-WAD ambtsbericht van 29 februari 2000 onjuist en onbetrouwbaar is' uit het Nederlandse Juristenblad. Argos besteedde onlangs uitgebreid aandacht aan dit artikel in de uitzending ‘Oorlogsmisdadiger of slachtoffer van een ambtsbericht?’ Van Ojik was ook te horen in deze uitzending.

Dit ambtsbericht vormt de reden voor de uitzetting van veel asielzoekers met een verleden in de Afghaanse veiligheidsdienst KhAD/WAD en is daarom al jaren omstreden. Het artikel in het NJB en de uitzending van Argos hierover hebben de kwestie opnieuw op de kaart gezet.

Van Ojik richt zijn vragen aan Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok en Staatsecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers. Hij gaat diep in op de details van het ambtsbericht en vraagt onder andere waarom de minister en staatssecretaris het ‘redelijk en wenselijk’ vinden dat dit ambtsbericht gebaseerd is op de verklaringen voor anonieme bronnen.

Ook vraagt hij aan Blok en Harbers om een reactie te geven op de conclusies die het artikel in het NJB over het ambtsbericht trekt, namelijk “…dat bij het opstellen van het KhAD-WAD ambtsbericht van 29 februari 2000 een bevooroordeelde keuze van bronnen is gebruikt, selectief gebruik is gemaakt van bewijs, feiten zijn verdraaid en mogelijk zelfs sprake is van valsheid in geschrifte? Deelt u deze conclusies? Zo nee, waarom niet?”

Het volledige overzicht van de vragen die Van Ojik over dit onderwerp heeft gesteld is hier te downloaden. De uitzending van Argos over dit ambtsbericht is hier terug te luisteren.