Artsen hebben tussen 2012 en 2017 bij Nederlandse hartpatiënten oplosbare stents geplaatst zonder op de risico’s te wijzen.

De Absorb stent, een nieuw medisch hulpmiddel tegen kransslagadervernauwing, leidde tot een verhoogde kans op trombose en werd in 2017 door de Amerikaanse fabrikant Abbott van de markt gehaald. De risico’s waren echter al sinds 2014 bekend.

Dat blijkt uit onderzoek van het radioprogramma Argos en platform Follow the Money. Uit een inventarisatie onder ziekenhuizen komt naar voren dat er tussen 2012 en 2017 in Nederlandse ziekenhuizen minimaal 3000 patiënten zijn behandeld met de oplosbare stent. Problemen met de stent leidden tot 150 meldingen bij de Inspectie Gezondheid en Jeugd, waarbij in een geval een patiënt overleed aan een hartinfarct. Dat behandelde patiënten onvoldoende op de hoogte zijn gebracht van mogelijke bijwerkingen, is mede te wijten aan een gebrekkige registratie. Jan Klein, emeritus hoogleraar patiëntveiligheid: ‘Juist via registratie kunnen we ernstige incidenten achterhalen en uitzoeken wat er is misgegaan. Het is zorgelijk dat dit niet gebeurt. Dit raakt echt het hart van de gezondheidszorg.’

Naar aanleiding van de bevindingen van Argos en Follow the Money pleiten deskundigen voor een officieel onderzoek door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De Stichting Hartpatiënten stelt een steunpunt in.

(Uitzending 16 maart, 14-15 uur op NPOradio1)

Lees hier de reactie van de Inspectie Gezondheidszorg.