Wederom zijn er Kamervragen gesteld naar aanleiding van een uitzending van Argos. Deze keer met betrekking tot de situatie van jonge vluchtelingen uit Eritrea.

Na onze uitzending van 4 mei jongstleden over jonge Eritrese vluchtelingen die op straat belanden door incorrecte leeftijdsregistraties in Italië, stelde kamerlid Jasper van Dijk (SP) enkele vragen. Op 24 juni kwam hierop antwoord van Ankie Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Van Dijk stelde zijn vraagtekens bij het huidige beleid over de werkwijze van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en de Afdeling Vreemdelingenzaken en Identificatie Mensenhandel (AVIM). Met name de kans dat minderjarige vluchtelingen onterecht als meerderjarig worden aangemerkt is iets waar Van Dijk zich zorgen om maakt. De staatssecretaris geeft in haar antwoord aan dat de gehanteerde procedures naar haar idee zorgvuldig genoeg zijn, en daarnaast juridisch in orde zijn. Er zal dus naar verwachting geen verandering komen in het huidige beleid.

De Kamervragen zijn hier te lezen.