De IND gaat de komende maanden zo’n 100 verleende verblijfsvergunningen van Soedanezen opnieuw beoordelen. Het gaat om vluchtelingen uit de regio Darfur en andere conflictgebieden. Dit in tegenstelling tot een bericht op de IND site dat het slechts om enkele eerder verleende asielvergunningen zou gaan.

Een woordvoerder van de IND bevestigt het nieuwe beleid na vragen van Argos. Aanleiding voor het herbeoordelen van verblijfsvergunningen is een zogenoemd Ambtsbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van oktober 2019 over Soedan. Volgens dat Ambtsbericht is de veiligheidssituatie in deze conflictgebieden ‘over een langere periode aanzienlijk verbeterd’. De 100 Soedanese vluchtelingen in kwestie kregen de afgelopen jaren asiel op grond van artikel 15c, dat bescherming biedt aan vluchtelingen uit gebieden waar sprake is van ‘grootschalig, wijdverbreid en willekeurig geweld’. Bij de herbeoordelingen wil de IND nu naar de individuele vluchtverhalen kijken.

Soedanese vluchtelingen ontvingen media mei een brief waarin staat dat zij niet langer meer automatisch recht hebben op asiel. ‘Mogelijk vindt de IND na onderzoek dat u geen recht meer heeft op uw verblijfsvergunning. Als dat gebeurt trekt de IND uw verblijfsvergunning in. Dit betekent dat u Nederland moet verlaten.’ In de brief schrijft de IND ook: “Vindt u dat u uw verblijfsvergunning moet houden, ook al is de situatie verbeterd? Leg dit dan uit in een brief en stuur deze zo snel mogelijk naar de IND.’

Ernstige geweldsincidenten

Volgens Vluchtelingenwerk Nederland zijn met name in de conflictgebieden als Darfur de afgelopen maanden juist ernstige geweldsincidenten geweest. Eind december vonden 80 mensen de dood bij een gewapend treffen in West Darfur tussen etnische Arabieren en Afrikanen. Meer dan 8000 mensen zijn door het geweld op de vlucht geslagen. Het Hoofd van de VN-vredesoperaties kwalificeert de situatie in Darfur  “onstabiel” en de VN besloot in oktober 2019 om het mandaat van de VN-vredesmacht UNAMID met een jaar te verlengen.
 
Landenspecialist Hiske van den Bergh van Vluchtelingenwerk Nederland is kritisch op het besluit van de IND om reeds verleende asielvergunningen opnieuw tegen het licht te houden. ‘Dat hoeft de IND helemaal niet te doen, en dat gebeurt ook niet standaard na een het verschijnen van een  Ambtsbericht over een bepaald land wanneer de situatie veiliger zou zijn geworden. Waarom moet je deze groep die al asiel heeft gekregen opnieuw in onzekerheid brengen, terwijl het maar zeer de vraag is of de situatie in Soedan verbeterd is? Deze mensen werken aan hun integratie, hebben de taal geleerd, volgen een opleiding. Nu stort de IND hen in een martelende onzekerheid.’

CU Kamerlid Joel Voordewind wil opheldering van Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol. Tijdens een mondeling overleg van 3 juni wees Voordewind op de verlenging van de VN-missie UNAMID en op rapporten van Amnesty International, waarin wordt gesteld dat de dreigingen nog lang niet geweken zijn sinds de omverwerping van het bewind van ex-dicator Omar al-Bashir.

Europese lidstaten beoordelen de veiligheid in Soedan verschillend. Zwitserland en Noorwegen gaan nog uit van een 15c-situatie in Darfur en de gebieden Blue Nile en Zuid-Kordofan. In Zweden en België geldt dat alleen voor Darfur. In Denemarken wordt geen 15c-situatie aangenomen voor Soedan.

Klik hier voor de antwoorden van de IND op vragen van Argos.

Bekijk ook 'De reis van Khalaf"

Duizenden jonge vluchtelingen raken na aankomst in Europa vermist. Hoe kan dit? Argos brengt met journalistencollectief Lost in Europe hun verhalen in kaart. 

In deze storymap volg je de reis van Khalaf, een Soedanese jongen die op 13-jarige leeftijd naar Nederland vluchtte. Een reis van bijna twee jaar, dwars door Afrika en Europa.