2020 werd gedomineerd door één nieuwsonderwerp. Toch is het niet enkel corona in deze eindejaarslijst. We zetten de vijf populairste Argos-verhalen van dit jaar op een rij.

Te controversieel, te ongeloofwaardig. Dat is het gevoel dat Argos-redacteuren Sanne Terlingen en Huub Jaspers bekroop bij aanvang van hun onderzoek naar georganiseerd seksueel misbruik. Via een vragenlijst, verspreid via therapeuten die cliënten met een dergelijk verleden behandelen, kwamen beschrijvingen binnen die te gruwelijk zijn om waar te zijn: folteringen bij kaarslicht, satanische symbolen, het offeren van baby’s. 

Honderdveertig van deze verhalen zouden - als de aangevers zich bij de politie melden - het stempel ‘rituele kenmerken’ krijgen. Dat is seksueel misbruik, waarbij ook allerlei macabere aspecten een rol spelen. Onder rechtspsychologen die de politie adviseren bij het beoordelen van dergelijke aangiftes, is de opvatting dominant dat de gruwelijke herinneringen van slachtoffers niet authentiek zijn, maar worden aangepraat in therapie. 

Is dat wel zo? Moeten hun verklaringen niet net zo serieus worden genomen als ieder ander signaal van ernstig seksueel misbruik? Argos deed een jaar lang onderzoek naar de verhalen van slachtoffers, analyseerde de soms schokkende overlap in hun verhalen en toetste aan de hand van deskundigen in binnen- en buitenland de aannames over ritueel misbruik.

De Raad voor Marokkaanse Moskeeën (RMMN) speelt een prominente rol in actuele kwesties. Vice-voorzitter Saïd Bouharrou wordt regelmatig in de media opgevoerd als vertegenwoordiger van de Nederlandse moslimgemeenschap en ook in politiek Den Haag is Bouharrou een bekend gezicht. Zo werd hij verhoord door de parlementaire onderzoekscommissie over de ongewenste invloed op moskeeën vanuit extreem-orthodoxe landen.

De RMMN zegt op te treden namens zeventig moskeeën, maar bij navraag door Argos bij de aangesloten moskeekoepels blijkt van daarvan weinig te kloppen. 

Een voormalig kopstuk van een als terroristisch aangemerkte Syrische strijdgroep ontving jarenlang geld van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om de Syrisch-Spaanse Labib al-Nahhas (46), tot begin 2017 woordvoerder en ‘buitenlandchef’ van de jihadistische groepering Ahrar al-Sham.

Uit documenten in handen van Argos blijkt dat Buitenlandse Zaken in de periode 2018-2021 meer dan twee miljoen euro subsidie heeft toegekend aan het European Institute of Peace (EIP) - een non-profit organisatie in Brussel - voor het project ERV (​Empowering Refugee and Internally Displaced Persons Voices​). Een groot deel van dit geld ging naar een burgerrechtenbeweging met de naam SACD (Syrian Association for Citizen’s Dignity) waarvan Labib al Nahhas dan de programmadirecteur is. Na de uitzending trekt hij zich onder politieke druk terug. 

Kinderen in gesloten jeugdzorg hebben vaak een cocktail van problemen, zoals trauma’s in combinatie met agressie- of verslavingsproblemen. Het zijn de meest kwetsbare kinderen denkbaar, bij wie (seksuele) uitbuiting op de loer ligt. Ze zitten ‘gesloten’, omdat ze moeten worden beschermd: tegen zichzelf of tegen de buitenwereld. Desondanks lopen jaarlijks meer dan 1700 kinderen weg uit gesloten jeugdzorginstellingen, blijkt uit cijfers die Argos opvraagt. Deskundigen plaatsen grote vraagtekens bij het opsluiten van kinderen zonder dat ze door een rechter zijn gestraft. “Het is heel traumatiserend elke keer weer naar je kamer te moeten en dat die deur op slot gaat.”

Inmiddels loopt ook in Duitsland de besmettingen op, maar eerder dit jaar stonden onze oosterburen er toch echt veel beter voor dan wij. Datajournalist Reinier Tromp, maker van de Argos-coronatikker, zette de rapportcijfers op een rij in deze veelgelezen vergelijking

Frontberichten waren er in de vorm van de podcast die IC-chef Armand Girbes voor Argos maakt. Nieuws brachten we onder meer met deze reconstructie over de verkoop van het Nederlandse Vaccininstituut, gemaakt in samenwerking met  de collega's van Investico. 

Geen enkel coronabericht werd meer gelezen dan dit artikel, over de gevolgen van de dan aanstaande mondkapjesplicht op Nederlanders die om medische of psychische redenen geen mondkapje verdragen.