Sinds begin dit jaar heeft het Ministerie van Sociale Zaken ruim 550.000 euro uitgegeven aan cursussen als ‘bartender’, ‘wijnbrevet’ of ‘vinoloog’. Dat blijkt uit cijfers die Argos opvroeg bij het UWV. Het geld werd uitgegeven binnen een nieuwe regeling voor (bij)scholing, het zogenoemde ‘Stap-budget’. Verslavingskunde Nederland noemt de uitkomsten ‘betreurenswaardig’.

De regeling ‘Stimulering van de ArbeidsmarktPositie’ (Stap) bestaat sinds dit jaar en is bedoeld voor scholing van werknemers. Nederlanders kunnen zich laten omscholen of bijscholen en krijgen voor geselecteerde opleidingen een bijdrage van de staat van maximaal 1000 euro per persoon.

550.000 euro
Argos vroeg bij het UWV de tot dusver toegekende subsidies uit. Uit de gegevens blijkt dat ruim 550.000 euro is toegekend voor opleidingen in de alcoholbranche. Tot nu toe is 80% van het budget voor 2022 opgemaakt, dus dit bedrag kan nog omhoog gaan.

De meest succesvolle opleiding binnen de sector is de opleiding ‘SVH Wijn 2 en 3’ van de WTOL Academy. Deze cursus werd tot dusver 248 keer toegekend en kostte de overheid daarmee 248.000 euro. De cursus wordt omschreven als “het leren en studeren over wijn in een gezellige sfeer”.

Betreurenswaardig
Verslavingskunde Nederland noemt het “betreurenswaardig” dat de overheid enerzijds problematisch alcoholgebruik wil terugdringen via afspraken in het Nationaal Preventieakkoord, en anderzijds subsidie besteedt “aan het ‘opleuken’ van drinken. Dit is een signaal dat afstemming binnen de overheid beter kan en moet.  Ook geeft dit aan dat er in de maatschappij nog veel te winnen is aan beeldvorming over alcoholgebruik.”

Ook het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid noemt de resultaten “opmerkelijk”. Directeur Wim van Dalen: “Voor SZW gaan economische belangen blijkbaar boven die van volksgezondheid. Stap-budgetten zouden wat het thema alcohol betreft hooguit kunnen worden besteed aan de wettelijk verplichte cursus Sociale Hygiëne voor leidinggevenden in de horeca en slijterij.”

Arbeidsmarktgericht
Een woordvoerder van minister Van Gennip van Sociale Zaken laat aan Argos weten dat het Stap-budget bedoeld is om mensen scholing te laten volgen die “gericht zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt en geen hobbymatig karakter hebben.” 

In de opleidingen tot vinoloog of bartender ziet het ministerie dan ook geen bezwaren. Deze opleidingen kunnen “wel degelijk arbeidsmarktgericht zijn, aangezien het gaat om scholing voor een baan in de horeca en er in die sector grote personeelstekorten zijn. Het is niet zo dat deze opleidingen zelf alcoholgebruik stimuleren.”