Wat hebben een Nederlandse zuivelgigant, Deense drugsbendes en Iraakse ondernemers met elkaar gemeen? Alle drie zijn ze verwikkeld in een internationaal witwasnetwerk, en maar één van hen heeft er weet van. Uit onderzoek van Argos en Platform Investico blijkt dat het Nederlandse bedrijfsleven zich op grote schaal voor het karretje laat spannen van de Deense georganiseerde misdaad.

Het radioprogramma ploos maandenlang een goudmijn aan banktransacties uit, en sprak met de FIOD en landelijke recherche. Experts bij de grootbanken bekennen dat het een blinde vlek vormt. Met een team van drie journalisten trok Argos naar Irak, op zoek naar de bron van deze gloednieuwe, welhaast ontraceerbare vorm van witwassen. 

'Ik vind het eerlijk gezegd allemaal maar een beetje raar', stelt een handelaar in duivenvoer. 'Mijn klanten zijn te goeder trouw, dus ik ga daar niets met witwassen achter zoeken', aldus een papierhandelaar. 'Weet ik veel', antwoordt een machine-exporteur bondig. Alle drie zijn Nederlandse ondernemers die producten naar het Midden-Oosten hebben geëxporteerd, maar de betaling daarvan uit een geheel andere hoek hebben ontvangen: Denemarken. Een ratjetoe aan Deense bedrijven betaalt namelijk op grote schaal rekeningen voor wildvreemden uit Libië, Irak, Libanon en andere landen.

Argos en Platform Investico hebben rechtbankdocumenten uit Denemarken in handen gekregen via het Deense onderzoeksprogramma Money Hunters. In de documenten staan meer dan drieduizend banktransacties van Deense witwaskantoortjes, waarvan enkele honderden transacties naar in totaal 109 Nederlandse bedrijven. Sommige bedrijven hebben maar liefst 20 zulke betalingen ontvangen uit Denemarken, hoewel experts dit al enige tijd als witwasrisico op de radar hebben.

Hawalabankieren

Het onderzoek van Argos en Platform Investico doet een nieuwe witwasmethode uit de doeken die gebruik maakt van internationale hawala-betalingen. Hawala is een eeuwenoude, informele vorm van bankieren, gebaseerd op vertrouwen tussen handelaren en geldschieters. Iemand kan zo een geldbedrag aan een hawalabankier geven in bijvoorbeeld Bagdad, die via een partner in Noorwegen datzelfde geldbedrag beschikbaar maakt in Oslo. De twee hawalabankiers vragen een kleine commissie voor de dienstverlening, en het geld kan vervolgens (anoniem) worden afgehaald in Oslo. 

In economisch instabiele landen - zoals Syrië, Irak of Libië - zijn hawalabankiers onmisbaar. Reguliere banktransacties naar het buitenland verlopen langzaam, of lukken helemaal niet - vanwege corruptie, sancties, of wantrouwen bij de ontvangende Europese banken. 'Ik heb de afgelopen jaren nog geen enkele probleemloze banktransactie kunnen doen', vertelt Mariam, een ondernemer in Irak. In veel gevallen wijkt zij uit naar een hawalabankier om betrouwbaar en snel haar leveranciers in Europa te kunnen betalen. 'Anders mondt dat weer uit in geschreeuw, want zij kunnen pas verschepen wanneer ze ons geld binnen hebben.'

Ingezet door drugscriminelen

Maar het hawalabankieren wordt in afgelopen jaren slim benut door Deense criminelen. Zij wassen op grote schaal geld wit voor drugsbendes die hun geld het land uit willen krijgen. Een voorbeeld: wanneer Mariam vanuit Irak twintigduizend dollar wil betalen aan een Nederlands bedrijf, geeft ze dit in contanten aan haar hawaladar. Via zijn netwerk schakelt hij het witwasbedrijfje in Denemarken in, die nog dezelfde dag het juiste geldbedrag overmaakt naar Nederland. Zo'n transactie heet een een derdenbetaling, omdat het geld van een derde partij komt. Op deze manier krijgt Mariam haar goederen, het Nederlandse bedrijf hun geld, én is twintigduizend euro aan drugsgeld Denemarken uit geglipt.    

Dat deze methode populair wordt is 'eigenlijk best logisch', volgens Tamara Pollard, analyst bij het kenniscentrum van de FIOD. 'Omdat er in Nederland steeds meer aandacht is voor die enorme hoeveelheden cash die in de goederenhandel worden geïntegreerd moet je als crimineel creatief worden en aan nieuwe oplossingen gaan denken.' Derdenbetalingen staan volgens Pollard al enkele jaren bekend als witwasrisico, maar het aannemen van dergelijke transacties is niet illegaal. 'Maar het faciliteren van witwassen mag niet. Dus ik zou vooral als ondernemer ervoor waken dat jouw onderneming betrokken raakt bij witwassen.'

De banken zijn - net als de opsporingsdiensten - huiverig voor betalingen zoals die volgens de Deenste methode worden gedaan. Wanneer klanten van de ING en de Rabobank derdenbetalingen aannemen, en de banken krijgen daar lucht van, volgt een waarschuwing. Gaat een klant tóch door met het aannemen van de risicovolle betalingen, dan kan die zijn rekening kwijtraken. Uit vrees voor de zoveelste megaboete, voeren Nederlandse banken een beleid te waardoor ondernemers zoals Mariam, aangewezen op hawalatransacties, wellicht tussen schip en wal raken.

Klik open om de reacties te lezen

reacties op het onderzoek

Natuurlijk hebben bedrijven ook zelf een rol naast de poortwachters. Terechte vraag. Bedrijven (en de financiële afdelingen) hebben allen een verantwoordelijkheid om fraude en witwassen te onderkennen en dit buiten de deur te houden. Wij raden dan ook aan om zoveel mogelijk via facturen en bankrekeningen te acteren ipv contante betalingen.  Banken hebben een belangrijke rol om te zorgen dat geen crimineel geld wordt witgewassen via een bankrekening. Een ondernemer mag er vanuit gaan dat geld via een bankrekening in die zin gecheckt is.

Hawala bankieren en factuurfraude zijn voor ons geen nieuwe fenomenen helaas ☹. Juist door de toegenomen controles door de portwachters, is het beeld geschetst door oa de opsporingsdiensten dat ondergronds bankieren als alternatieve werkwijze wordt toegepast door criminelen om hun criminele middelen toch te kunnen uitgeven, bekend. Factuurfraude neemt toe en veroorzaakt veel schade ook bij onze leden. Juist daarom zijn wij ook deelnemer aan bijv. de integrale aanpak online fraude olv minister Yesilgöz.

Naast aandacht voor het voorkomen van witwassen wordt o.a. in samenwerking met de NBA (branche-organisatie van accountants) door ons aandacht gevraagd voor fraudepreventie en - detectie bij onze leden. Het is belangrijk dat bedrijven, groot en klein, aandacht hebben voor (factuur)fraude. Goede checks van factuurnummer, bedrag, afzender en rekeningnummer horen daarbij. Een accountant speelt daarbij ook een rol maar wij stimuleren juist zoveel mogelijk voorkomen vooraf in plaats van constateren achteraf door een accountant. Als onregelmatigheden geconstateerd worden, is ons advies dat daar zsm op geacteerd wordt door bedrijven, denk bijvoorbeeld aan melding maken bij de fraudehelpdesk.

  • Naast gewone, rechtstreekse betalingen tussen bijvoorbeeld ondernemingen bestaan er ook zogenaamde derdenbetalingen. Daarbij is de betalende partij niet ook de ontvanger van de goederen maar een derde partij, of er worden elemaal geen goederen geleverd.
  • Uit de praktijk is gebleken dat derdenbetalingen gebruikt kunnen worden als methode voor het witwassen van gelden, het financieren van terrorisme en het omzeilen van sancties. Het kan ook een indicator zijn voor zgn. ‘trade based money laundering’.
  • Indien er door ING wordt geconstateerd dat er sprake is van (mogelijke) derdenbetalingen, vindt vervolgonderzoek plaats om de betalingen beter te begrijpen. 
  • Hiervoor kunnen vragen aan de klant worden gesteld om inzicht te krijgen of er mogelijk sprake is van risico’s op het gebied financieel economische criminaliteit en wat de klant zelf als maatregelen neemt om deze risico’s te beperken.
  • Daarnaast kan het zijn dat klanten zelf onbewust hierin betrokken zijn, in die gevallen ziet ING het als haar zorgplicht om haar klanten van de betreffende risico’s bewust te maken en handvatten te geven om deze risico’s te mitigeren. De klant wordt dan geruime tijd gegeven om maatregelen te nemen om deze risico’s te mitigeren.
  • Indien echter de risico’s blijven voortbestaan en er geen actie wordt ondernomen op de aanbevelingen van ING, dan kan het zijn dat de betreffende risico’s kunnen leiden tot het heroverwegen van de klantrelatie. 
  • In dat geval kan de klantrelatie worden beëindigd omdat er onaanvaardbare (juridische) risico’s ontstaan voor ING en de samenleving.
  • Tevens is ING wettelijk verplicht om ongewone transacties aan de FIU te melden. Deze melding kan leiden tot een juridisch onderzoek naar de partijen in deze derdenbetalingen.

Rabobank is uiterst waakzaam op derdenbetalingen omdat hier aanzienlijke risico’s van witwassen en sanctieomzeilingen spelen. Als we zoiets constateren, nemen we contact op met een klant om navraag te doen over de transactie. Als de klant niet kan aantonen dat deze in lijn is met Rabobanks beleid en voorwaarden, treffen wij beheersmaatregelen, waarbij afscheid nemen tot de mogelijkheden behoort.

Hawala is een eeuwenoude, informele vorm van bankieren, gebaseerd op vertrouwen tussen handelaren en geldschieters. Deze transactievorm wordt uitgelegd aan de hand van een voorbeeld van een Iraakse ondernemer, die vogelvoer koopt bij een Nederlands bedrijf. Maar ook hoe aan de hand van Hawalabankiers drugsgeld kan worden witgewassen. 

Klik op de eerste afbeelding en lees het hele verhaal.

wat is hawalabankieren?