Waarom berichten media over de ene ramp wel en de andere niet? Medialogica onderzoekt in deze driedelige webserie beeldvorming en berichtgeving bij humanitaire hulp.

Hoe hulporganisaties beeldvorming inzetten om geld te werven.

Wat is de invloed van journalisten op het verhaal rondom een ramp en welk verhaal beklijft het meest bij het publiek? Heeft beeldvorming invloed op het geven van geld aan hulpacties en wat is de rol van de hulporganisaties zelf? 

Weinig Nederlanders zijn op de hoogte van de situatie in Jemen en er is in de berichtgeving nauwelijks aandacht voor de ramp. Wat voor effect heeft dit op de fondsenwerving voor deze ramp? Medialogica onderzoekt ook wat de gevolgen zijn voor het verloop van een Giro555-campagne wanneer er nauwelijks beelden van slachtoffers en vooral negatieve verslaggeving over het regime, zoals met in Myanmar in 2008. Tot slot vraagt Medialogica zich af hoe hulporganisaties beeldvorming inzetten om geld te werven en daarmee de publieke opinie beïnvloeden.

Alle afleveringen

Wat is het geheim van een succesvolle hulpverleningscampagne? Helpt het om emotionele beelden te laten zien, zoals die van ondervoede kinderen. Of is een meer constructieve houding verstandiger op de lange termijn? 

Lees verder →

Meer lezen

Blijf op de hoogte