Jeugdzorg spant zich onvoldoende in voor terugplaatsing. Instellingen houden cijfers niet bij en er is onvoldoende passende hulp beschikbaar voor gezinnen om terugplaatsing mogelijk te maken, zo blijkt uit onderzoek van Argos. Naar aanleiding van de uitzending stelden ChristenUnie en GroenLinks deze week kamervragen aan minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Kamerleden Don Ceder (CU) en Lisa Westerveld (GroenLinks) willen onder meer weten welke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat kinderen onnodig lang uithuisgeplaatst worden. Daarnaast wordt gevraagd naar de mogelijkheden om cijfers over terugplaatsing te gaan bijhouden.

Ook willen Ceder en Westerveld inzicht in de kosten die gemaakt worden na een uithuisplaatsing en hoe dit in verhouding staat tot de kosten van passende ondersteuning bij ouder en kind aan huis. Wat als je meer inzet op intensieve zorg aan een gezin vóórdat kinderen uithuisgeplaatst worden? Ceder: ‘Ik hoop dat alles wat we uitgeven aan jeugdzorg, ook terechtkomt bij de kwetsbare kinderen die het nodig hebben. Het is belangrijk dat het gaat naar passende ondersteuning in een gezinssituatie.’ Zo zouden ook uithuisplaatsingen voorkomen kunnen worden, vermoedt Ceder. ‘Dat vraagt om een andere manier van kijken en daar wil ik me graag voor inzetten.’

In juli 2020 diende Lisa Westerveld met toenmalig Kamerlid Martin Wörsdorfer (VVD) al een motie in over uithuisplaatsingen. Er zou een plan van aanpak komen om het aantal uithuisplaatsingen omlaag te brengen. Die motie is destijds Kamerbreed aangenomen, maar het plan van aanpak is er nog niet. Hoe het daarmee staat, willen Kamerleden Westerveld en Ceder graag weten.