De 6300 woningen rond het toekomstige windpark N33 in Groningen kunnen tot 40 miljoen euro in waarde dalen. Dat bevestigde onderzoeker en vastgoedeconoom Martijn Dröes van de Universiteit van Amsterdam afgelopen zaterdag 15 juni in Argos.

Argos berekende die waardedaling op basis van een rekenmodel uit 2014 van de UvA en de VU. Volgens bouwers van windparken is die waardedaling veel geringer. Zij beweren dat er op een afstand van een kilometer van de windturbines geen waardedalend effect meer is. Dröes bestrijdt dat: ‘Uit onze eerdere studie zien we ook effecten tot 2000 meter. Juist in de range van 1000 tot 2000 meter staan de meeste woningen en dan loopt de waardedaling snel op door slagschaduw en horizonvervuiling.’ Minister Wiebes (EKZ) kondigde medio mei een nieuw onderzoek aan naar waardedaling van woningen bij windparken.

Voor deze uitzending is het nodige rekenwerk verricht.

De onderbouwing van de waardedaling van de huizen rond het Groningse en Drentse windpark is hier te vinden.

De opbrengst (zowel in MW als financieel) hier.

En de hoeveelheid CO2 vermijding van windturbines hier.