De exploitanten van de windparken N33 in Groningen en DMOM in Drenthe hebben tot november vorig jaar ruim 730.000 euro aan zogeheten ‘planschade’ uitbetaald aan gedupeerde omwonenden. Dat blijkt uit cijfers die Argos opvroeg bij de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Omwonenden van windparken kunnen een vergoeding eisen voor geleden schade, bijvoorbeeld waardedaling van hun huizen door de nabijheid van windturbines. In Drenthe gebeurde dat tot nu toe 327 maal, in Groningen 87 maal. Zowel het aantal ingediende planschades als de uitbetaalde bedragen liggen veel hoger dan bij andere windparken in Nederland, blijkt uit de cijfers van de RVO.

Onder coördinatie van het Rijk zijn tot nu toe 10 windparken tot stand gekomen, bij zes ervan is het inpassingsplan onherroepelijk, bij 4 parken is dat nog niet zo. Bij alle zes parken lopen planschadeprocedures, maar alleen bij N33 en DMOM is een deel definitief afgerond. Bij de andere 4 zijn in totaal 22 procedures aanhangig gemaakt, maar zijn nog geen planschades toegekend.

Rijk beslist

Omdat de vergunningen voor de Groningse en Drentse windparken door de Rijksoverheid zijn afgegeven worden de planschade-aanvragen behandeld door de RVO. Het gaat daarbij om alle noodzakelijke vergunningen, zoals milieu-  natuur- en exploitatievergunningenvergunningen, als die allemaal zijn afgegeven wordt het inpassingsplan onherroepelijk vastgesteld en is een planschade-aanvraag mogelijk.

Bij het project N33 gebeurde dat 87 keer,  28 aanvragen zijn afgewezen, 34 zijn nog in behandeling en 25 aanvragen zijn afgerond. Bij DMOM zijn van de 327 aanvragen 42 afgewezen, 178 nog in behandeling en zijn 107 dossiers afgerond.

Klagers rond windpark N33 kregen tot nu toe bedragen uitgekeerd tussen de 900 en 9.900 euro, in de afgeronde dossiers van bewoners rond windpark  DMOM ging het om aanzienlijke hogere bedragen: tussen de 500 en 33.000 euro.

Bezwaar

Opmerkelijk is dat de exploitanten van windpark DMOM veelvuldig bezwaar maken tegen de geadviseerde vergoedingen. Zij dienden in 104 gevallen een bezwaarschift in, bewoners deden 15 maal. De exploitant maakt doorgaans bezwaar omdat  ze de schadevergoeding te hoog vinden, bewoners omdat de schadevergoeding te laag zou zijn. DMOM stapte in  27 gevallen naar de rechter, in de meeste van die zaken is nog geen uitspraak gedaan. In twee gevallen waarin de rechter  vorig jaar wél uitspraak deed werd de exploitant in het ongelijk gesteld. 

Kritisch

Voor planschade-aanvragen bij windpark DMOM laat de RVO zich adviseren door adviesbureau Thorbecke uit Zwolle.  In augustus en september vorig jaar deed de rechter in Groningen uitspraak in een beroepszaak tegen de opgelegde schadevergoeding.  Uit het vonnis blijkt dat adviesbureau  ‘Thorbecke’ uiterst kritisch is op de locatie van het windpark: ‘De realisatie van het windpark op deze locatie acht Thorbecke niet normaal, niet passend op deze locatie en lag ook niet in de lijn der verwachtingen , want ook niet passend in (gemeentelijk) beleid.’ Bewoners in de Drentse Veenkoloniën voerden een jarenlange strijd tegen de komst van het windpark, maar werden door ingrijpen van het Rijk buitenspel gezet.

De rechter nam in beide planschadezaken de redenering van over van adviesbureau Thorbecke en handhaafde de opgelegde planschadevergoeding. DMOM heeft zich bij die uitspraken neergelegd en geen beroep aangetekend bij de Raad van State, zo laat een woordvoerder van DMOM weten.

bekijk ook