reconstructie leidt niet tot blanco film

Het fotorolletje (deel 4)

Argos over de nasleep van de val van de Bosnische moslimenclave Srebrenica tijdens de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië en de rol van het VN-bataljon Dutchbat daarbij. Het programma is een vervolg op de uitzendingen van 'Argos' van 10-07-1998, 14-08-1998 en 02-10-1998.

Aanleiding voor deze uitzending is het uitgelekte nieuws dat er geen parlementaire enquête zal komen naar de val van Srebrenica. Argos onderzoekt de processen verbaal die zijn opgemaakt in verband met het mislukken van het fotorolletje dat luitenant Rutten nam van door Serviërs vermoorde moslims en van Dutchbatters die de Serviërs hielpen met het afvoeren van moslims. De conclusie van het onderzoeksrapport van commissaris Van Kemenade naar het mislukken van de fotorolletjes in 1995 luidt dat er geen opzet in het spel was, maar het programma laat zien dat de verklaringen in de processen-verbaal, opgemaakt door het 'KODAK-team', tegenstrijdig zijn.

Verder wordt het ontwikkelingsproces van het fotorolletje exact nagedaan op basis van de verklaring van de fotolaborant die het rolletje liet mislukken. Hieruit blijkt dat het rolletje op de beschreven manier niet zou mislukken.


Daarnaast bevat het programma telefonische vraaggesprekken met de volgende personen:
- commissaris van de Koningin Van Kemenade, die het onderzoek naar het mislukken van het fotorolletje leidde;
- journalist Jerôme van Inen over tegenstrijdigheden in de verklaringen van betrokkenen over de plaats waar het filmpje ontwikkeld zou zijn;
- P. Frielink, officier van Justitie en persofficier van het Openbaar Ministerie in Arnhem over de vraag waarom er geen hernieuwd onderzoek wordt gedaan n.a.v. de tegenstrijdigheden in het rapport van Van Kemenade.
Ook worden er fragmenten voorgelezen uit het 'proces-verbaal inzake vernietiging van een fotorolletje' met verklaringen van een functionaris van de staf van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), van een adjudant van de MID en van fotolaboranten van de MID.