Argos

Was niet te voorzien dat de enclave Srebrenica onder de voet zou worden gelopen?

Over tien dagen beginnen de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie naar de val van de moslimenclave en nog steeds is er geen afdoende antwoord op deze cruciale vraag.

Volgens het NIOD-rapport, dat aan deze kwestie een lijvige bijlage wijdt, is het wél duidelijk: inlichtingendiensten konden de aanval onmogelijk zien aankomen. Informatie die in een andere richting wijst, doet volgens de NIOD-onderzoekers niet ter zake.

In Argos vandaag een onderzoek naar de waarheidsvinding door het NIOD. Hoe gingen de onderzoekers om met tegenstrijdige informatie? Waarom wordt aan het verhaal van de een meer waarde toegekend dan aan dat van de ander? Hebben de CIA en andere geheime diensten tegenover het NIOD het achterste van hun tong zien?
Een verhaal over spionage, interpretatie van bronnen en het cynisme van de oorlog.