(herhaling)

Wat wist de Nederlandse Militaire Inlichtingendienst (MID) in de dagen en weken voor de val van enclave over mogelijke Servische aanvalsplannen?

Zeven jaar na dato zijn er nog steeds veel onduidelijkheden over de val van de enclave Screbrenica.

Eén van die onopgehelderde kwesties is de vraag waarom in juli 1995 tot op het laatst toe de Servische aanval op Srebrenica is onderschat. Vanwaar die inschatting, bij de VN maar zeker ook in Den Haag, dat de Serviërs slechts een deel van de enclave wilden veroveren? Over welke informatie beschikte de Militaire Inlichtingendienst?