Argos

Afscheid van toezichthouder Veiligheidsdiensten

Hoe is het gesteld met het functioneren van Nederlands geheime diensten, de AIVD en de MIVD, en met de controle op die twee diensten?

Per 1 juni neemt Irene Michiels van Kessenich-Hoogendam afscheid als voorzitter van de CTIVD, de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Die commissie bestaat sinds 1 juli 2003 als onafhankelijk extern toezichtorgaan. Sinds de oprichting is Michiels de baas van die commissie. In een afscheidsinterview met Argos-redacteur Huub Jaspers blikt zij terug op de afgelopen zes jaar. Waarom vertrekt Michiels? Hoe coöperatief zijn de diensten? Moest de toezichthouder wel eens haar tanden laten zien? Waarom kreeg zij het herhaaldelijk aan de stok met de verantwoordelijke ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie? Wat is het belangrijkste van de 27 onderzoeken die de CTIVD tot nu toe heeft uitgevoerd naar het functioneren van AIVD en MIVD? En: mogen de Nederlandse inlichtingendiensten journalisten afluisteren?In het gesprek komen gevoelige kwesties aan de orde, zoals het falen van de AIVD bij het in de gaten houden van Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh; de vermeende martelingen door de MIVD bij verhoren in Irak; en een illegale CIA-operatie in Nederland die achter de schermen tot grote commotie leidde.

RTL versus Ministerie van Algemene Zaken

Donderdag diende voor de rechtbank in Amsterdam de rechtszaak van het RTL-nieuws tegen de staat. De regering weigert RTL-nieuws inzage in de notulen van het kabinet van begin 2003, de periode waarin Nederland besloot de inval in Irak politiek te steunen. Argument: de commissie Davids is aan het werk en mag daarbij niet gestoord worden. Een argument dat in meer Wob (Wet Openbaarheid Bestuur)-zaken wordt gebruikt. WOB-specialist Roger Vleugels over het belang van deze rechtszaak.

fragmenten