Argos

Had de CIA voorkennis?

Op 11 juli 1995 viel de moslimenclave Srebrenica. Dat is vandaag (zaterdag) precies veertien jaar geleden. De val van de enclave werd gevolgd door de grootste massamoord in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.

Welke voorkennis hadden de CIA en andere grote Westerse inlichtingendiensten over het Servische voornemen om de enclave op te rollen? Deze sleutelvraag van het Srebrenica-drama is ook 14 jaar na dato, ondanks een reeks van officiële onderzoeken, nog steeds niet opgehelderd. Argos heeft zich de afgelopen jaren herhaaldelijk met deze vraag bezig gehouden. Vanuit de Verenigde Staten kwam er de afgelopen maanden nieuwe informatie. Wij legden die informatie voor aan Joris Voorhoeve, minister van
Defensie op het moment dat de Nederlandse Duchtbat-militairen in de enclave machteloos moesten toezien hoe de troepen van Ratko Mladic Srebrenica onder de voet liepen. Voor Voorhoeve vormen de nieuwe gegevens een bevestiging van vermoedens die hij al veel langer heeft.

Na de reportage een gesprek over de nieuwe informatie met Erna Rijsdijk, die aan de universiteit van Newcastle (Engeland) bezig is met een proefschrift over het Srebrenica-drama en als docent verbonden is aan de Nederlandse Defensie Academie.