Argos

De AIVD-connecties in de Arabische wereld

AIVD werkt samen met inlichtingendiensten van omstreden regimes Egypte en Marokko.

De opstand in de Arabische wereld maakt eens te meer duidelijk hoe gehaat de regimes en het ondersteunende veiligheidsapparaat zijn. In Egypte werden zelfs de burelen van de veiligheidsdienst bestormd door betogers. Gerard Bouman, hoofd van onze eigen inlichtingendienst AIVD, was daar vorig jaar nog op de thee bij Omar Suleiman, het toenmalige hoofd van die dienst. Niet voor niets, want sinds eind jaren negentig werkt de AIVD in het kader van de terrorismebestrijding nauw samen met inlichtingendiensten in de Arabische wereld.

Ook diensten die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten. Marokko is de laatste jaren speerpunt in die samenwerking, terwijl de manier waarop dat land omgaat met gevangenen door internationale mensenrechtenorganisaties betiteld wordt als martelingen. Een Nederlands-Marokkaanse man, wiens terrorismezaak in Nederland bij gebrek aan bewijs werd geseponeerd, zit nu voor dezelfde feiten in Marokko in de gevangenis. Argos over terrorismebestrijding over de grens.

Een reportage van Wil van der Schans en Huub Jaspers
 

NIOD: Nederlandse VN-macht Dutchbat heeft aanval op Srebrenica in 1995 niet kunnen voorzien

Naar aanleiding van de arrestatie en voorgeleiding van Mladic bij het Joegoslavië tribunaal is er deze week weer volop aandacht voor het drama Srebrenica. In de Volkskrant is een discussie gaande over of de aanval van het Bosnisch Servische leger onder aanvoering van Mladic te voorzien was. Hans Blom was directeur van het NIOD, het Nederlands Instituut voor oorlogsdocumentatie, dat onderzoek deed naar Srebrenica. Getrouw aan zijn eigen rapport herhaalt Blom deze week in de Volkskrant de stelling dat de aanval op de enclave in 1995 niet te voorzien was. Mladic zelfs wist 10 dagen voor de val van de enclave nog niet dat hij hem zou gaan innemen. Hoe hadden de Nederlandse Dutchbatters het dan kunnen weten? Stelt Blom.

Vandaag mengen onze redacteuren Huub Jaspers en Kees van den Bosch zich in deze discussie met een opiniestuk in de Volkskrant.
Wij hebben in Argos vaak getuigenverklaringen aangedragen die zeggen dat er wel degelijk voorkennis was.
Een daarvan was de Duitse generaal buiten dienst Manfred Eisele. In 1995 was hij een van de hoogste chefs op het DPKO in New York, dat is het Department of Peace Keeping Operations, zeg maar het ministerie van Defensie van de VN. Daar hielden ze nauwkeurig in de gaten wat er in voorjaar 1995 in Bosnie gebeurde. Voor hem kwam de aanval van Mladic niet onverwacht.

fragmenten