Argos

Politiemissie Afghanistan (deel 2)

“De nieuwe missie is gericht op de opbouw van de rechtsstaat in Afghanistan en heeft een strikt opleidings- en trainingskarakter. Geen van de onderdelen van deze missie zal worden ingezet voor offensieve militaire activiteiten.”

Met dit soort omschrijvingen zoekt premier Rutte steun bij GroenLinks en D66 voor een nieuwe Afghanistan-missie. De premier legt de nadruk op doelstellingen die het goed doen bij de linkse oppositie. Maar hoe reëel is het voornemen van de opbouw van een rechtsstatelijk politieapparaat in Afghanistan?

Argos sprak met Nederlanders die de afgelopen jaren al betrokken zijn geweest bij de opleiding van Afghaanse politieagenten, met de voorzitters van de Nederlandse Politiebond en van de Marechausseevereniging, en met politiewetenschapper Henk Sollie.
Sollie deed uitvoerig onderzoek naar de ervaringen van Nederlandse politietrainers in Afghanistan. Hij ontdekte dat zij niet alleen te maken kregen met krakkemikkige faciliteiten, gebrekkige afstemming en ineffectieve opleidingsprogramma, maar ook met corrupte partners en ongemotiveerde cursisten. Bovendien blijkt uit de Nederlandse ervaringen hoe gevaarlijk het volgen van een politieopleiding in Afghanistan is. “Een man had het bijgehouden. Hij had 60 man opgeleid en een paar weken later ging hij kijken wie is daar nog van over? Toen bleek dat 16 man al gesneuveld waren.”

De worsteling van GroenLinks

GroenLinks heeft de sleutel voor het doorgaan van de nieuwe missie in handen. Als GL tegen stemt is er geen Kamermeerderheid. De partij kraakt onder de interne tegenstellingen. De partijtop wikt en weegt en vindt het een moeilijke beslissing maar onder de leden leeft een grote afkeer van de missie vanwege de veel te grote invloed van de militairen. In Argos spreken we daarover met de aanjager van het verzet binnen GroenLinks, Sietze Bosgra en met oud-internationaal secretaris van de partij Kees Kalkman.

fragmenten