Argos

Grenzen medisch beroepsgeheim (deel 1)

Deze en komende week zet Argos het licht op de grenzen van het medisch beroepsgeheim. Aanleiding is de zaak van een vrouw die in 2002 zelfmoord pleegde terwijl ze onder behandeling stond van de psychiatrische instelling Altrecht.

De vader van de vrouw eist al jaren inzage in het medisch dossier van zijn dochter. Zonder succes; Altrecht meent dat –11 jaar na overlijden van de patiënte - inzage nog steeds onmogelijk is vanwege het medisch beroepsgeheim. Toch vermoedt de vader dat er tijdens de behandeling vreemde dingen zijn gebeurd. Ook al omdat ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg destijds allerlei vragen had, blijkt uit brieven die de vader in 2011 in handen kreeg na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Wat gebeurde er precies tijdens de groepstherapie waar de vrouw drie dagen voor haar dood aan meedeed? En waarom spreken betrokken behandelaars van toen elkaar tegen? Argos, met een tweeluik over het medisch beroepsgeheim: deze week over de casus van Anne-Margreet Hollander, en volgende week met vier deskundigen over de vraag of de wetgeving op dit punt moet worden aangepast.

Wat gaat er mis bij de IND?

De Russische asielzoeker Aleksandr Dolmatov werd door de IND afgewezen en maakte vorige week donderdag in het detentiecentrum bij Rotterdam Airport een eind aan zijn leven. De Servische asielzoeker Zivko Kosanovic werd door de IND afgewezen en werd vervolgens, dat onthulde Argos op 24 november jongstleden, in Servië vermoord. Is er iets mis met de beoordeling van asielaanvragen door de IND? Waarom kondigde staatssecretaris Teeven deze week “aanvullende procedurele waarborgen in de asielprocedure” aan? En had de AIVD bemoeienis met de zaak van Aleksandr Dolmatov? Een gesprek met Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen van de SP en met Marq Wijngaarden, de advocaat van Aleksandr Dolmatov.

fragmenten