Argos

Antistollingsmedicijnen blijven omstreden

Nieuwe antistollingsmedicijnen met de merknamen Pradaxa en Xarelto worden sinds twee jaar vergoed door de Nederlandse zorgverzekeraars.

Nieuwe antistollingsmedicijnen met de merknamen Pradaxa en Xarelto worden sinds twee jaar vergoed door de Nederlandse zorgverzekeraars. Deze veel duurdere noac’s, de Nieuwe Orale Anti Coagulantia, kwamen versneld op de markt omdat ze grote voordelen zouden hebben ten opzichte van de traditionele bloedverdunners. Minder bijwerkingen, en een vaste dagelijkse dosis waardoor patiënten niet meer naar de trombosedienst hoeven om de stolling te laten controleren en daarmee de dosis van het medicijn te laten bepalen.
 
De Gezondheidsraad eiste bij de invoering van de vergoeding een onderzoek in Nederland naar de effectiviteit en de veiligheid van de nieuwe middelen. Om ze zo te kunnen vergelijken met de oude, spotgoedkope bloedverdunners.
Zijn de noac’s inderdaad veiliger ? Is er echt geen controle van de stolling meer nodig ? En hoe staat het met de studie waar de Gezondheidsraad om vroeg?
 
Eerder, in december 2012 besteedde Argos aandacht aan de toen net ingevoerde Noac’s. Nu, ruim twee jaar later, kijken we of de waarschuwingen die medici toen uitten, bewaarheid zijn geworden.
 
Argos over sterfgevallen, misleiding en het uitblijven van een beloofd onderzoek.

Kamervragen
Tweede Kamerleden Van Gerven en Leijten (SP) stelden Kamervragen naar aanleiding van de uitzending aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het uitblijven van onderzoek naar effectiviteit en veiligheid van nieuwe antistollingsmiddelen. Lees hier de vragen en antwoorden van de minister.

 

de boeken

Journalist Jutta Chorus bespreekt vandaag het boek van Joris Luyendijk over de bankenwereld.
Joris Luyendijk, Dit Kan Niet Waar Zijn. Onder bankiers , Atlas Contact 2015

Presentatie: Tessel Blok

fragmenten