Argos

De 'verdwenen' documenten van VWS (deel 1)

De Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) regelt dat burgers inzage kunnen vragen en krijgen in ambtelijke stukken en beleidsdocumenten.

De overheid zelf is daar niet altijd gelukkig mee en dat leidt tot eindeloze procedures, geheimverklaringen en dus ook het kwijtraken of kwijtmaken van documenten. 

In Argos een uitgebreide reconstructie van een zaak van verdwenen documenten bij VWS, het waarom daarvan en van de manier waarop het ministerie aan damage-control doet.

op deze pagina

Verdwenen document ministerie van VWS

Een van de documenten die door het ministerie van VWS werden verwijderd: het werkscenario van de gemeente Utrecht voor de inzet van meerderjarige loktieners bij de handhaving van het verbod op de verkoop aan alcohol aan minderjarigen.

Dit document werd 19 juni 2014 door een ambtenaar van de gemeente Utrecht als bijlage bij een mail verstuurd aan de ministeries van VWS en VenJ. Uit de mail blijkt dat de gemeente Utrecht het werkscenario stuurde om het door staatssecretaris Van Rijn te laten beoordelen.

Uit een andere mail, gedateerd 14 juli 2014, blijkt dat Van Rijn inderdaad kennis heeft genomen van dit plan en het heeft goedgekeurd. Argos ontving deze mail afgelopen weekeinde.

Het Utrechtse werkscenario kwam net als andere stukken niet boven tafel na Wob-verzoeken van Argos bij de gemeente Utrecht en het ministerie van VWS. Zowel VWS als de gemeente Utrecht verklaarde dat het onderling overleg over de inzet van loktieners uitsluitend mondeling had plaatsgevonden en dat hiervan geen stukken bestaan

Wob-documenten

​Een aantal documenten die Argos ontving als reactie op de Wob-verzoeken bij het ministerie van VWS en Gemeente Utrecht.

​Wob-verzoeken

Correspondentie tussen Argos en VWS/VenJ

Na Wob-verzoeken bij de gemeente Utrecht en het ministerie van VWS bleek dat de verdwenen documenten over de inzet van loktieners in Utrecht inderdaad niet boven tafel kwamen.

Daarop stuurden wij - op instigatie van de betrokkene - een brief naar een ambtenaar van VenJ: klopt het dat VWS had gevraagd om deze documenten te verwijderen?

De brief leidt tot een mailwisseling met de persvoorlichter van VenJ.

Ondertussen mailen we onze vragen ook aan VWS: heeft een toenmalige ambtenaar inderdaad documenten verwijderd in opdracht van de leiding van de directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP)? De uitgebreide vragenlijst leidde tot nogal mistige antwoorden, waarop VWS geen enkele toelichting wenst te geven.

Onderstaand vindt u het document van de brief van Argos aan het ministerie van VenJ, de mailwisseling tussen Argos en de persvoorlichter van VenJ en de mailwisseling tussen Argos en het ministerie van VWS.