Argos

De verdwenen documenten van Volksgezondheid (deel 2)

Argos berichtte vorig jaar over een wel heel ernstige vorm van niet informeren door het ministerie van VWS: een ambtenaar vertelde dat hij documenten moest vernietigen om te zorgen dat ze niet opgevraagd konden worden met de een beroep op de Wob.
De Kamer neemt dit hoog op. Staatssecretaris Van Rijn schreef een feitenrelaas, de Kamer stelde aanvullend nog 84 vragen en binnenkort is er een debat over de kwestie.

We legden de antwoorden van Van Rijn voor aan hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. Heeft het ministerie van VWS inmiddels wel volledig openheid van zaken gegeven? We spreken erover met Tweede-Kamerleden Lea Bouwmeester van de PvdA en Linda Voortman van GroenLinks.

Na de Teevendeal, het gegoochel met de cijfers over aantallen asielzoekers en de affaire rond forensisch expert George Maat waarover de Tweede Kamer deze week debatteerde, gaan we vandaag dieper in op de gebrekkige manier waarop de regering openheid van zaken geeft over haar handelen.
De Wob, de Wet openbaarheid van bestuur, is bedoeld om burgers en journalisten inzage te geven in documenten die ten grondslag liggen aan besluiten van de overheid.
Dat die Wob gebrekkig functioneert is al vaak geconstateerd.

Kamervragen
De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 84 vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De daarop door de staatssecretaris gegeven antwoorden zijn hierbij afgedrukt. Lees de vragen en antwoorden in het document.

correspondentie tussen Argos en venj

​Een aantal documenten die Argos ontving als reactie op de Wob-verzoeken bij het ministerie van VWS.