Argos

Vechtscheidingen en de waarheid

Vechtscheidingen komen steeds vaker voor. Vorig jaar waren het er volgens cijfers van de Raad voor de Kinderbescherming 5.500, dat is 1.000 meer dan in 2009.
Ouders komen er samen niet uit, beschuldigingen en verwijten gaan over en weer. Daarbij is de kans groot dat hun kinderen de dupe worden van al dat getouwtrek. Maar wat is er waar van wat er allemaal gezegd wordt? Het met modder gooien naar elkaar, wordt dat wel goed onderzocht door de hulpverleners, advocaten en rechters? Het gaat vaak om ernstige beschuldigingen over fysiek geweld, seksueel misbruik of suïcidaliteit. 
In 2013 concludeerde de Kinderombudsman al dat het vaak ontbreekt aan deugdelijk onderzoek bij ingrijpende beslissingen in de jeugdzorg. Daarom werd waarheidsvinding verankerd in de wet. Maar gebeurt het ook? In hoeverre wordt er degelijk onderzoek gedaan naar alle beschuldigingen? 

In Argos een casus met daarin Bureau Jeugdzorg Noord Brabant.

Vera Bergkamp (d66) reageert tijdens de uitzending.

Een programma van Ellen van den Berg.

Kamervragen

Lees hier de schriftelijke vragen en atwoorden van het lid Bergkamp (D66) aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitzending van Argos waaruit blijkt dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant niet aan waarheidsvinding doet.

En lees hier de vragen van Groenlinks aan het College van Burgemeester en wethouders van Tilburg.

De Boeken

Vaste non-fictie recensent Sjoerd de Jong las Mensen op Mars van Joris van Casteren (Prometheus 2016) en Homo Deus A brief history of tomorrow van Yuval Noah Harari (Penguin 2016).