Argos

Gezondheidszorg in AZC's

Per 1 januari komen 270 gezondheidswerkers in asielcentra op straat te staan.
Ze worden ontslagen. Het COA heeft een ander bedrijf gekozen om die gezondheidszorg te leveren, Arts en Zorg.

En dat bedrijf wil niet alle werknemers overnemen. Een gedeelte kan juridisch niet en daarom moeten  alle gezondheidswerkers weg.

Wat betekent dat voor de verpleegkundigen? En voor de zorg aan asielzoekers?

In de studio reageren Jantien van Oppen-Oving van FNV en Evert Bloemen, ook huisarts en adviseur bij Pharos, kennisinstituut op het gebied van zorg voor asielzoekers.

Reactie COA

Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en de begeleiding van asielzoekers. Het is in het belang van de asielzoekers dat zij goede curatieve zorg krijgen en wij organiseren de toegang tot de zorg. Wij doen dat zoveel mogelijk conform de reguliere zorg in Nederland.

Wij besteden de organisatie en de uitvoering van de curatieve zorg uit aan een deskundige en bevoegde zorgaanbieder. Daarbij dienen wij aan de EU-aanbestedingsregels te voldoen. Dit is EU-regelgeving die voor alle publieke organisaties geldt. Zie www.pianoo.nl.

Het huidige contract met Menzis loopt van rechtswege af per 31 december 2017. Het COA is daarom tijdig gestart met de voorbereiding voor een nieuwe aanbesteding, waarbij we ook  onze stakeholders hebben meegenomen, w.o. IGZ en LHV. Het COA heeft een open en transparante aanbestedingsprocedure gevolgd, op basis van de bestaande uitgangspunten en uitvoering van de zorg. In de aanbesteding is opgenomen dat de zorg aan asielzoekers gegarandeerd moet zijn en dat de latende partij verplicht is de nieuwe partij zo ruim te informeren als voor de continuïteit nodig is. In de aanbesteding zijn de kwaliteit,  de continuïteit van de zorg en de prijs zorgvuldig meegewogen. Bij de weging  was de verhouding in zwaarte 70 % kwaliteit en 30 % prijs.

Tot het eind van het jaar continueren we de goede samenwerking met Menzis. Arts en Zorg is vanaf 1 januari 2018 verantwoordelijk, ook voor de personele kant, en zorgt ervoor dat de continuïteit van de zorg wordt gewaarborgd. Daar zijn goede afspraken over gemaakt. We hebben de afgelopen jaren goed samengewerkt met Menzis en GCA. We hebben een goede relatie.  Dat maakt dat afscheid nemen niet gemakkelijk is. Tegelijkertijd hebben we met Arts en Zorg een goede nieuwe samenwerkingspartner. We zien de overgang op 1 januari 2018 met vertrouwen tegemoet.

Als opdrachtgever stelt het COA eisen ten aanzien van de kwaliteit en de continuiteit van de zorg aan asielzoekers. Wij monitoren als opdrachtgever ook de kwaliteit en continuïteit en kunnen daardoor snel bijsturen als dit nodig is. Wij volgen hierin zoveel mogelijk de curatieve zorg in Nederland. Mocht hier niet aan worden voldaan, dan spreken wij de aanbieder daarop aan en eisen wij dat deze de afspraken nakomt. Indien nodig staan ons juridische middelen ter beschikking (contractmanagement). Het toezicht op de medische zorg is in Nederland goed geregeld (IGZ).

Handel in vieze olie

In september trof het oliebedrijf Ipco Trading een schikking met de rechtbank in Rotterdam. Het bedrijf erkent dat het in 2013 giftig afval illegaal in Nederland heeft gebracht en op gevaarlijke wijze heeft verwerkt op het schip de Franz Schulte.

Wat gebeurde er in 2013 vlak voor de kust van Scheveningen?

Argos en onderzoeksplatform Investico maakten een reconstructie van een bijna ramp.

Jeroen Trommelen, hoofdredacteur van Investico, heeft 11 jaar geleden bericht over eenzelfde situatie op de Probo Koala, een schip van oliehandelaar Trafigura.

Trommelen legt in de uitzending uit wat het verband is tussen deze twee zaken