Argos

Hoe bewijs je waar je huis stond?

Eritreeƫrs die naar Nederland komen hebben recht op asiel. Maar wat als ze niet kunnen bewijzen dat ze uit Eritrea komen? In een speciale kerstuitzending vertelt Argos hoe Eritrese asielzoekers de weg kwijtraken in het bureaucratische woud van de IND. In hun zoektocht naar bewijs van wie zij zijn, wenden ze zich noodgedwongen tot de Eritrese ambassade. Nota bene de autoriteiten van het land waaruit ze gevlucht zijn.

Argos legde de hand op een geheime opname van wat er vervolgens precies in de ambassade gebeurt.

Een voorpublicatie met fragmenten uit dit opgenomen gesprek op de website van Argos zorgde woensdagavond in de Tweede Kamer voor opschudding. Een motie, ingediend door Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Malik Azmani (VVD), wordt door een meerderheid van de Tweede Kamer gesteund. De motie roept de Nederlandse regering op tot sluiting van de Eritrese ambassade in Den Haag. Minister van Buitenlandse Zaken, Halbe Zijlstra (VVD), zit met de motie in zijn maag. Alle vier regeringsfracties (VVD, CDA, D66, ChristenUnie) steunen de motie. 

Hoe moet het nu verder? Na de reportage reageren Wil Eikelboom (voorzitter van de Vereniging voor Asieladvocaten) en Tweede Kamerlid Malik Azmani (VVD).

Straatinterviews


Geheime opname gesprek Eritrese ambassade

Eerder deze week bracht Argos een geheime opname van een gesprek op de Eritrese ambassade naar buiten.

Onderstaand de brief die Argos ontving van de Eritrese ambasade.

Brief Eritrese Ambassade - pagina 1

Brief Eritrese Ambassade - pagina 2