handhaving door gemeenten

de mestplaat, de stankcirkel en de ijsboerderij

Burgers klagen vaak over het weifelende optreden van gemeenten bij de handhaving van bestemmingsplannen. Gevolg zijn jarenlange juridische procedures en rapporten van de Nationale Ombudsman.

In Argos een conflict tussen de eigenaren van een ijsboerderij met uitbreidingsplannen, omwonenden en de gemeente Gulpen-Wittem. En een sinds 2008 slepend conflict in Elst over de stankcirkel rond een mestplaat en de vergunning voor een burgerwoning op een boerenerf.
Argos over gemeenten, boeren en buitenlui en hun soms jarenlang slepende procedures.

De Kwestie: Uitspraak tuchtrechter longarts Tergooi

Deze week deed de tuchtrechter uitspraak tegen de longarts van het Tergooi-ziekenhuis naar aanleiding van de dood van de 21-jarige Rogier Mooij.
Wat betekent het oordeel van de tuchtrechter voor de medische wereld? En hoe zwaar is de veroordeling?