Argos

De strijd tegen de ondermijnende criminaliteit

In Tilburg is de omzet van de wietteelt groter dan de gemeentebegroting. Dit beeld speelt een belangrijke rol in de discussie over de ondermijning van de samenleving door de georganiseerde misdaad. De berekening is gebaseerd op een rapport uit 2013, dat in opdracht van Peter Noordanus, de toenmalige burgemeester van Tilburg, werd opgesteld. Tot nu toe was dit rapport geheim. Argos kreeg het in handen. En wat blijkt? De hele berekening van de omvang van de wietteelt is gebaseerd op een bron, een dubieuze bron.
Hoe ernstig is het gevaar van de ondermijnende criminaliteit? En hoe moet de overheid hiertegen optreden? Argos sprak met burgemeesters, officieren van justitie, wetenschappers, een rechter en met Peter Noordanus, opdrachtgever voor het Tilburgse rapport en voorzitter van het Landelijk Strategisch Overleg Aanpak Ondermijning (LSOAO).

Ontmaskering Britse spycops

Argos Internationaal

Verscheidene Britse vrouwen zijn jarenlang de dupe geweest van zogenoemde ‘spycops’. Deze Britse undercoveragenten gingen verregaande relaties aan met vrouwen in activistische milieus en kregen soms zelfs kinderen met hen. De afgelopen jaren zijn steeds meer van deze ‘spycops’ ontmaskerd, onder andere door een speciale onderzoeksgroep, opgericht door de Nederlandse onderzoekster Eveline Lubbers. Deze week was een hoorzitting in Londen omdat Kate Wilson, één van de gedupeerde vrouwen, een rechtszaak is gestart tegen de politie vanwege schending van mensenrechten. Eveline Lubbers was bij die hoorzitting en vertelt in Argos over de nieuwste ontwikkelingen in deze zaak.