Argos

Het coronadrama in krantenland

Het water staat lokale kranten aan de lippen. Door de coronacrisis zijn de advertentie-inkomsten waar zij afhankelijk van zijn grotendeels opgedroogd. Als de ‘lokale sufferdjes’ verdwijnen heeft dat grote gevolgen voor met name kleine en middelgrote gemeenten. Als ze al niet de laatst overgebleven onafhankelijke controleurs zijn van de lokale democratie, dan zijn ze in ieder geval een heel belangrijke verbindende factor in deze kleinere gemeenschappen. De krant kent iedereen en iedereen kent de krant.

Dagboek van een IC-chef: deel 11

Armand Girbes is hoofd van de IC-afdeling van het VU Medisch Centrum en hoogleraar Intensive Care geneeskunde. Speciaal voor Argos houdt hij een coronadagboek bij van zijn werkzaamheden op zijn afdeling. Op weg naar huis, na zijn lange dagen in het ziekenhuis spreekt IC-chef Armand Girbes zijn vragen en overpeinzingen hardop uit. Vandaag deel 11

Reconstructie: Nederland zette eigen vaccinonderzoek in de verkoop

Terwijl de jacht op een vaccin tegen het coronavirus in volle gang is staat het laatste onderdeel van het Nederlands Vaccin Instituut te koop. In tien jaar tijd heeft Nederland de productie en het grootste deel van het onderzoek naar vaccins uit handen gegeven. Vaccinvoorziening blijft echter een taak van de overheid. Kan zij deze taak nog wel vervullen nu de farmaceutische industrie de ontwikkeling van vaccins in handen heeft?

Belia Heilbron en Karlijn Kuijpers van onderzoeksplatform Investico reconstrueerden hoe de vaccinkennis uit Nederland verdween. Kuijpers gaat in Argos in gesprek met Xander Koolman, gezondheidseconoom aan de Vrije Universiteit.