‘Buitengesloten’, aflevering 3: Thuis

Het is niet altijd even zichtbaar, maar ook in een welvarend land als Nederland slapen duizenden jonge mensen op straat. Sterker nog, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn het er sinds 2009 drie keer zoveel geworden. Naar schatting hadden ruim 12 duizend jongvolwassenen in 2018 geen eigen woning. Ze slapen buiten, ‘bankhoppen’ bij familie en vrienden of verblijven langdurig in de crisisopvang. De cijfers veroorzaken een schokgolf van verontwaardiging, maar roepen ook veel vragen op. Hoe raken die jongeren dakloos? Hoe is deze groep precies over het land verdeeld?

Dat was voor Argos-redacteuren Joline Cramer en Remy van den Brand reden genoeg om op onderzoek uit te gaan. In maart begonnen zij hun project ‘Buitengesloten’. Met hulp van het publiek en in samenwerking met de journalisten van Vers Beton en OPEN Rotterdam brachten ze in kaart waar de schoen precies wringt.

In de vorige afleveringen

In deel 1 van dit radio-drieluik maakten we kennis met Damian en ‘Amber’, twee jongeren die - zoals veel dakloze leeftijdsgenoten - een verleden hebben in jeugdzorg. In deel 2 volgen we de tocht van Damian en Amber nadat ze op straat belanden, door een jungle van regels, loketten, ambtenaren en hulpverleners. Het is de ‘systeemwereld’ waar veel zwerfjongeren langdurig in verkeren, alle actieplannen van voorgaande kabinetten ten spijt.

Zal staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid Welzijn, Sport) er wél in slagen zijn ambitie waar te maken? Hij wil binnen een paar jaar alle jongeren zoals Damian en ‘Amber’ van straat krijgen, of tenminste niet langer dan drie maanden in de opvang. In het sluitstuk van deze serie spreken de makers met de staatssecretaris over zijn actieplan en volgen we de ontknoping. Vinden Damian en Amber een thuis?

Wil je in contact komen met Joline en Remy? ► Volg het onderzoek.

Aandacht voor journalistieke  ‘rechercheurs’ in de regio 

In een driedelige zomerserie zetten we in Argos onderzoeksjournalistieke podcasts in het zonnetje. Er wordt veel moois gemaakt door regionale onderzoeksjournalisten en het zou zonde zijn als de rest van Nederland daar niet van kan meegenieten.    We kozen voor podcasts die in aard en methode een beetje lijken op zaken waar we in Argos mee bezig zijn of die vanwege originaliteit in de prijzen vielen.   

In de derde aflevering: Wat zijn de verhalen achter de korte berichtjes in de krant over verkeersongelukken met dodelijke slachtoffers? Wat is er precies gebeurd, wie waren de overledenen en hoe vergaat het de nabestaanden? Dat vroegen Rik van Hulst en Judith Janssen van De Limburger zich af, toen ze vernamen dat er in 2018 46 dodelijke verkeersslachtoffers in het Limburgse verkeer vielen.

Ze spoorden de nabestaanden op, sommigen wilden niet meewerken, anderen meteen. Die verhalen verwerkten ze tot artikelen voor hun krant, en ze maakten een aangrijpende podcastserie. Ze wonnen met dit project de journalistieke prijs De Tegel in de categorie regionale journalistiek. De makers vertellen over hun onderzoek naar het grote verdriet achter vierregelige berichtjes in de krant.