Argos op tv

In Nederland hebben we jeugdzorg voor kinderen met wie het niet goed gaat. Omdat ze vastlopen op school, of ouders hebben die in een moeilijke scheiding liggen. Of omdat ze hele nare dingen hebben meegemaakt. Maar wat als je ouders de Nederlandse taal nog niet spreken? En de mensen die je moeten helpen jou en je ouders niet verstaan?

Sinds 2012 zijn in Nederland de tolken in de zorg afgeschaft, de gedachte was dat mensen de taal maar moeten leren. Maar in de praktijk blijkt het vaak moeilijk om de taal zo snel op dat niveau te leren. En zorgt dat gebrek aan tolken voor gevaarlijke situaties, zo signaleren hulpverleners en deskundigen.

Journalist aan het woord