Medialogica

Het mediamijnenveld #MeToo

Sinds de hashtag #MeToo voor het eerst werd gebruikt, zijn er steeds meer seksueel misbruikzaken boven komen drijven en is er veel over gepubliceerd. Wat is de rol van journalisten bij dit fenomeen?

Godelieve Eijsink en Charlotte Govaert

#MeToo is zonder twijfel een van de grootste mediagebeurtenissen van de eeuw. Vanaf het moment dat de hashtag in oktober 2017 voor het eerst werd gebruikt, zijn er steeds meer seksueel misbruikzaken boven komen drijven en wordt er veel over gepubliceerd. Wat is de rol van journalisten bij dit fenomeen? Wanneer stellen zij terecht een misstand aan de kaak en helpen zij de emancipatie van slachtoffers van seksueel machtsmisbruik? Wanneer kunnen vermeende daders zich beklagen over 'trial by media'? Aan het woord komen onder anderen Casper Sikkema, Peter R. de Vries, Philippe Remarque, Peter Vandermeersch en Jonathan Ursem.

Bekijk hier de aflevering samengevat in 4 minuten.

sprekers

Casper Sikkema

Was hoofdredacteur van mediabedrijf Vice tot hij in april 2018 met onmiddellijke ingang werd ontslagen. Volgens directeur van Vice Benelux Sjoerd Raaijmakers was sprake van ontoelaatbaar gedrag.

Jonathan Ursem

Hoofdredacteur van Nieuwe Revu, waarin het artikel ‘Harvey in Hilversum’ verscheen. Het blad was de eerste die een grote #MeToo-zaak in Nederland openbaarde.

Frank Waals

Auteur van ‘Harvey in Hilversum’ in Nieuwe Revu waarin anonieme bronnen een niet nader te noemen kopstuk in de toneelwereld beschuldigden van machtsmisbruik. Het leidde niet veel later tot de val van castingdirector Job Gosschalk.

Peter R. de Vries

Voor RTL Boulevard onderzocht De Vries de beschuldigingen aan het adres van Job Gosschalk.

Peter Vandermeersch

Hoofdredacteur NRC. Deze krant publiceerde net als de Volkskrant over meerdere #MeToo-zaken.

Philippe Remarque

Hoofdredacteur de Volkskrant. Deze krant publiceerde net als NRC over meerdere #MeToo-zaken.

Renée Römkens

Hoogleraar Gender Based Violence aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis Atria. Römkens adviseerde eerder de Verenigde Naties, de Raad van Europa en de Europese Commissie.

Sjoerd Raaijmakers

Directeur van Vice Benelux. Ontsloeg in april 2018 hoofdredacteur Casper Sikkema wegens ‘ontoelaatbaar gedrag’.

achtergrondverhalen

Reactie RTL Nieuws

RTL Nieuws wilde niet voor onze camera reageren, maar stuurde ons per e-mail de volgende verklaring.

'Hoor en wederhoor

RTL Nieuws vindt dat Sikkema op het punt van hoor en wederhoor gelijk heeft. Wij hebben hem te weinig tijd gegund om zijn kant van het verhaal te vertellen. Op dinsdagavond 17 april hebben wij Sikkema benaderd via WhatsApp met het verzoek contact met ons op te nemen over de beschuldigen van onze bronnen. Kort daarna kwam het artikel online te staan. Sikkema heeft die avond niet gereageerd op ons verzoek tot wederhoor, en de dagen daarna ook niet. RTL Nieuws heeft de volgende dag wel zelf contact gezocht met de advocaat van Sikkema.

Vanwege de actualiteit van het onderwerp en (komende) publicaties van andere media hebben we besloten diezelfde avond te publiceren. Sikkema heeft die avond niet gereageerd op ons verzoek tot wederhoor, en de dagen daarna ook niet.

Bronnen

Over de bronnen van dit artikel kunnen we niet meer zeggen dan dat wij ze betrouwbaar achten. Verder inzicht geven in onze redenen daarvoor kan leiden tot identificatie van die bronnen. En dat zou ons journalistiek principe van bronbescherming schaden.

Toonzetting

RTL Nieuws vindt de toonzetting van het artikel niet suggestief. Het stuk vertelt hoe het ontslag van Sikkema is verlopen.

De kop ‘Hoofdredacteur VICE ontslagen om seksueel overschrijdend gedrag’ staat tussen aanhalingstekens. Het is geen directe quote van onze bronnen, maar het is wel wat zij beweren. Het is dus geen statement van RTL Nieuws, maar een weergave van de gang van zaken volgens onze bronnen.

Hetzelfde geldt voor de verwachting dat “de komende dagen meer vrouwen een klacht over hem zullen indienen”. Dat is een directe quote van de bron, die dus voor rekening is van die persoon. We achtten het relevant om te melden, omdat het inzage bood in hoe breed dit speelde binnen de organisatie.'

- RTL Nieuws

Blijf op de hoogte