Medialogica

Het stroomstootwapen

Eind vorig jaar besloot minister Grapperhaus dat hij zeventienduizend politiemensen met een stroomstootwapen gaat uitrusten. Daarmee is de jarenlange discussie tussen voor- en tegenstanders over de zogenoemde taser voorlopig beslecht. Medialogica onderzoekt de strijd die aan de beslissing van de minister is voorafgegaan.

Erwin Otten en Maud van de Reijt

Een strijd tussen wetenschappers, politici, politiemensen en activisten, die niet zelden in de media is uitgevochten. Een beeldenstrijd, met als inzet de effectiviteit van het stroomstootwapen, de omvang van het geweld tegen politieagenten en de mogelijkheid om met de taser dat geweld een halt toe te roepen.

Medialogica zoekt uit hoe het stroomstootwapen op de politieke agenda komt te staan.Welke rol speelt beeldvorming over de omvang van geweld tegen de politie? En hoe kritisch was de journalistiek bij de roep om de taser?

sprekers

Frank Paauw

Frank Paauw is hoofdcommissaris Regionale Politie Eenheid Amsterdam en bij de Nationale Politie verantwoordelijk voor het stroomstootwapen.

Otto Adang

Otto Adang evalueerde in opdracht van de Nationale Politie de pilot met het stroomstootwapen. Hij is lector Openbare Orde & Gevaarbeheersing aan de Politieacademie. 

Marnix Eysink Smeets

Marnix Eysink Smeets is oud politieman en lector Publiek vertrouwen in Veiligheid aan de Hogeschool in Holland. Hij doet o.a. onderzoek naar de omvang van het geweld tegen politieagenten door burgers.

Emile Affolter

Emile Affolter is persvoorlichter bij Amnesty International dat kritisch staat ten opzichte van het invoeren van het stroomstootwapen bij de politie.

Jaïr Schalkwijk

Jaïr Schalkwijk is initiatiefnemer van Controle Alt Delete, een organisatie die onderzoek doet naar politiegeweld.

Gerrit van de Kamp

Gerrit van de Kamp is voorzitter van de politievakbond ACP en pleit al jaren voor de invoering van het stroomstootwapen bij de politie.

Gijs Rademaker

Gijs Rademaker is journalist en het gezicht van het EenVandaag Opiniepanel. Hij peilde de ervaring van agenten met geweld tegen hen op straat.

achtergrondverhalen

Stroomstootwapen op basis van oneigenlijke argumenten ingevoerd

 

De door de politie gevoerde argumentatie om het stroomstootwapen in te voeren, klopt niet zegt Otto Adang, hoofdonderzoeker van de Politieacademie, die in opdracht van de Nationale Politie de proef met het stroomstootwapen evalueerde, in het programma Medialogica.

Blijf op de hoogte