Argos Medialogica

Strijd om Transgenderzorg

Speelt binnen de Nederlandse transgenderzorg meer dan we in de media zien? De transgendergemeenschap wil de toegang tot die zorg anders inrichten. Kritische vragen daarover worden snel transfoob genoemd. Argos Medialogica onderzoekt of een open gesprek over transgenderzorg mogelijk is.

Myrthe Buitenhuis en Martine Braam
Zondag 26 december om 21.49 uur op NPO 2

Afgelopen zomer protesteert de transgendergemeenschap tegen de wantoestanden die volgens hen in de Nederlandse transgenderzorg plaatsvinden. Met slogans als ‘Fuck het VU, Transzorg nu!’ willen transactivisten afdwingen dat de zorg fundamenteel anders wordt ingericht. De transgendergemeenschap kreeg in de media de ruimte om hun zorgen en grieven te uiten, maar voor mogelijke keerzijdes of afwegingen binnen dit thema is volgens critici in de Nederlandse media te weinig ruimte. 

Journalisten, deskundigen en onderzoekers die kritische vragen stellen bij de plannen van de transgendergemeenschap worden bestempeld als transfoob. Zij zouden conservatieven met een antitransgenderagenda in de kaart spelen om aan transrechten te tornen. Maar in hoeverre betekent dit dat je er als journalist niet over moet publiceren? Of er geen onderzoek naar moet doen als wetenschapper? Argos Medialogica onderzoekt of er inderdaad meer speelt binnen de transgenderzorg dan we in de Nederlandse pers zien en horen.

sprekers

vreer verkerke 

is transgenderactivist en fractievertegenwoordiger van BIJ1 Amsterdam. Zet zich met diens organisatie Principle17 in voor transgenderzorg op maat.

Sophie Schers

is als transgenderactivist werkzaam als beleidsadviseur bij Transgender Netwerk Nederland en gemeenteraadslid voor Groenlinks Utrecht, en strijdt voor betere transgenderzorg met meer autonomie voor transpersonen.

Thomas Steensma 

is psycholoog en hoofdonderzoeker van de genderpoli in het VUMC te Amsterdam.

Peter Vasterman 

is mediasocioloog. Hij schreef mei 2021 een opinieartikel waarin hij betoogt dat de berichtgeving over genderbehandelingen bij tieners in Nederlandse media te weinig kritisch is. 

Lisa Littman 

is arts en onderzoeker. Ze blikt terug op de periode waarin ze onder vuur kwam te liggen na de publicatie van haar studie en legt uit wat ze heeft onderzocht.

 

Grace Lidinsky Smith 

ging in 2018 in behandeling bij een genderkliniek, maar besloot na haar transitie weer als vrouw door het leven te gaan. Ze spreekt over haar ervaringen binnen de Amerikaanse transzorg, maar vertelt ook hoe moeilijk het is je uit te spreken als detransitioner.

Sjoerd de Jong

is ombudsman van de NRC. Hij reflecteert samen met NRC-hoofdredacteur op de taak van de journalistiek en de verslaggeving van de eigen krant rondom dit thema.

 

Jesse Singal

is onderzoeksjournalist in New York en verdiept zich al jaren in de transgenderzorg in de Verenigde Staten. Hij vertelt onder andere over hoe hij op een zwarte lijst van de Amerikaanse lhbti-organisatie GLAAD terechtkwam.

René Moerland 

is hoofdredacteur van de NRC. Deze krant publiceerde het stuk van Vasterman.

 

Achtergrondverhalen

Blijf op de hoogte

Ook in dit seizoen: