Versnippering in labland

Versnippering in labland

Waar er vroeger één lab per regio was, gaat het bloed uit één provincie nu soms naar wel vijf verschillende laboratoria. Dat maakt het bewaren van overzicht op bacterie- en virusuitbraken een stuk lastiger. En lopen we het risico dat een nieuwe infectieziekte te laat zal worden opgespoord.

Opeenvolgende kabinetten werken al tien jaar aan steeds verdergaande marktwerking in de laboratoriumdiagnostiek. Het doel: de prijs voor het testen van buisjes bloed, urine en andere lichaamsvloeistoffen verlagen. Nieuwe prijsvechters op de markt gingen concurreren met de traditionele streek- en ziekenhuislaboratoria. Samen met onderzoeksplatform Investico doken we in het versnipperde landschap van laboratoriumdiagnostiek.

Abonneer je op Argos-podcast

De wekelijkse radio-uitzending van Argos is ook te beluisteren als podcast via ►Spotify ►ApplePodcasts ►Stitcher ►RSS-feed. Meer weten? Klik hier.

achtergrondverhalen

Verpleeghuizen wilden testen maar werden geweigerd

Verpleeghuizen hebben vanaf begin maart geprobeerd hun personeel te laten testen op het coronavirus, maar werden geweigerd door laboratoria hoewel die soms voldoende testcapaciteit in huis hadden. Zelfs toen vanaf half maart bezoek aan verpleeghuizen verboden werd en de urgentie opliep, konden zij nog steeds nergens terecht omdat laboratoria star vasthielden aan de richtlijnen van het RIVM.