Wakker van de windmolen

Wakker van de windmolen

Bijna overal waar windturbines worden gebouwd, ontstaat verzet van omwonenden. Het mechanische zoef-zoef-zoef van de wieken houdt bewoners uit hun slaap en kan leiden tot ergernis en stress. Maar windturbines veroorzaken ook laagfrequent geluid: tonen die zo laag zijn dat lang niet iedereen ze hoort.

De lange golven reiken kilometers ver en worden onderweg niet geabsorbeerd door de bodem, gebouwen of andere obstakels. Ook op ruime afstand van een windmolen is het geluid in woningen waarneembaar. Niet altijd als hoorbare brom, maar wel als trilling. In hun verzet tegen de bouw van windparken wijzen tegenstanders al langer gezondheidsrisico’s van die laagfrequente trillingen, maar tot nu toe vonden zij - op enkele controversiële studies na - weinig steun in de wetenschap. Ook het RIVM achtte in eerdere rapporten het verband tussen gezondheidsschade en laagfrequent geluid niet aannemelijk. Toch vinden onderzoekers in de afgelopen jaren steeds meer aanwijzingen dat voortdurende blootstelling aan ‘onhoorbaar’ geluid, zoals dat van windmolens, van invloed is op de gezondheid van omwonenden. Argos peilt de stand van de wetenschap: hoe schadelijk is windmolenlawaai en bieden de Nederlandse geluidsnormen voldoende bescherming?

Abonneer je op Argos-podcast

De wekelijkse radio-uitzending van Argos is ook te beluisteren als podcast via ►Spotify ►ApplePodcasts ►Stitcher ►RSS-feed. Meer weten? Klik hier.

sprekers

Sandra Beckerman

Tweede kamerlid SP

achtergrondverhalen

Nieuw onderzoek: ‘Onhoorbaar' geluid schadelijk voor gezondheid

Hartklachten kunnen verergeren onder invloed van langdurige blootstelling aan laagfrequent (brom)geluid dat onder andere door draaiende windturbines wordt geproduceerd.

Woningen rond windmolenparken Groningen en Drenthe ruim 50 miljoen minder waard

Hoge windmolens hebben een sterk negatief effect op de waarde van omliggende woningen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU). 

De winst en verliesrekening van windenergie

Windenergie is big business. Winnaars zijn de investeerders in windparken in Groningen en Drenthe. Verliezers daarentegen zijn de omwonenden van windparken in Noord-Nederland.