Argos

De boer kan geen kant op (maar laat zich ook niet opkopen)

In de stroom coronanieuws zouden we dat andere politieke hoofdpijndossier bijna vergeten: het Nederlandse stikstofprobleem. Dé reden waarom de bouw van nieuwe woningen plotseling stokte en woedende boeren op hun trekker naar Den Haag afreisden. Maar wie denkt dat die problemen ondertussen stilletjes zijn opgelost, heeft het mis.

Vanuit Den Haag worden er allerlei maatregelen getroffen om de stikstofcrisis het hoofd te bieden. Een belangrijke pijler in het stikstofbeleid is het opkopen van 'piekbelasters’. Door boerderijen rond stikstofgevoelige gebieden op te kopen, wil de overheid kwetsbare natuur beschermen en herstellen. Alleen zo ontstaat weer ruimte voor infrastructuur en bouwprojecten. En er is haast bij. Al in 2025 moet 40% van de bedreigde natuur voldoende zijn hersteld. Zo niet dreigt Nederland weer op het stikstof-slot te gaan. Maar onder boeren is de animo beperkt om zich vrijwillig te laten opkopen, blijkt uit een rondgang door Argos. Hoe effectief is deze regeling? En dreigt een nieuw ‘stikstofinfarct’?

Zaterdag 15 mei

Abonneer je op Argos-podcast

De wekelijkse radio-uitzending van Argos is ook te beluisteren als podcast via ►Spotify ►ApplePodcasts ►Stitcher ►RSS-feed. Meer weten? Klik hier.

sprekers

Wim de Haas

onderzoeker bij Wageningen Environmental Research.

achtergrondverhalen

Haperend stikstofbeleid: wil de boer wel weg?

Om de stikstofuitstoot in Nederland terug te dringen, wil de overheid boeren dichtbij kwetsbare natuurgebieden uitkopen. Maar veel ondernemers zien vertrek op vrijwillige basis niet zitten. ‘Je mag niet meer doen wat je het liefste wilt.’

Het boerenprotest

Het is oktober 2019. Opeens verschijnen ze overal op de weg, online en in de media: trekkers als symbool van protest. Het lijkt een spontane actie, maar erachter zit een zorgvuldig geregisseerde operatie. Met als inzet de belangen van boeren en de betrokken industrie.