Wat wist Den Haag over een geheim VN-overleg over de situatie Srebrenica in mei 1995?

Wat wist Den Haag over een geheim VN-overleg over de situatie Srebrenica in mei 1995?

Reportage over het onderzoek van de Commissie-Bakker naar de politieke besluitvorming over de deelname van Nederlandse militairen aan vredesoperaties, waarbij de meeste aandacht uitging naar de rol van Dutchbat bij de val van de Bosnische moslimenclave Srebrenica in 1995. Bevat een vraaggesprek (telefonisch) met Jan Willem Honig, universitair docent aan het department of war studies aan Kings College in Londen.
Aan de orde komen: het onderzoek van de Commissie-Bakker; het hiaat in het onderzoek over de vraag waarom luchtsteun uitbleef toen Servische troepen Srebrenica binnenvielen; de toespraak van opperbevelhebber Janvier voor de VN-veiligheidsraad in mei 1995, waarin hij wees op de kwetsbaarheid van VN-troepen in de moslimenclaves en waaruit Nederland had kunnen opmaken dat luchtsteun zou uitblijven.
Afgewisseld met TV- en HA-fragmenten en citaten uit historische bronnen.
Aansluitend een vraaggesprek met Commissie-voorzitter Bert Bakker over het onderzoek en de vraag waarom de commissie de zaak rond de toespraak van generaal Janvier voor de VN-veiligheidsraad niet heeft onderzocht.

Dit fragment is onderdeel van

Argos

De Tweede Kamer debatteert deze week met de regering over het rapport van de Commissie-Bakker, die de politieke besluitvorming over de uitzendingen van Nederlandse militairen onderzocht. Dit terwijl tegelijkertijd het definitieve besluit moet worden genomen over de deelname van Nederlandse militairen aan de VN-missie in Ethiopië en Eritrea. Argos onderzoekt het werk van de Commissie-Bakker over de val van de moslimenclave Srebrenica en ontdekte een belangrijke omissie. In de studio zal commissievoorzitter Bakker (D66) live reageren.

advertentie